Politeknik Dergisi

DERGİMİZ TÜBİTAK-ULAKBİM DERGİ DİZİN INDEX'İNDE MÜHENDİSLİK ve TEMEL BİLİMLER VERİ TABANINDA ve GOOGLE SCHOLAR'da TARANMAKTADIR.

http://cabim.ulakbim.gov.tr/tr-dizin/tr-dizinde-dizinlenen-dergi-listesi/

 *** Yayımlanması uygun görülen makalelere ait DOI numaraları dizgi aşamasında verilmektedir. 

 

 Prof. Dr. Adnan SÖZEN

Politeknik Dergisi Editörü 


 

GELECEK SAYI (IN PROGRESS)

1. Necati Yalçın, Yunus Kayır, Sibel Erkal  
            Aa2024 Alüminyum Alaşımına Uygulanan Isıl İşlemlerin İşlenebilirliğe Etkisi İçin Taguchı Ve Anova Analizi


2. Ali Ateş  
Gölyaka (Düzce) İmara Esas Yerleşim Alanındaki Zeminlerin Spt Ve Sismik Hız  Verileriyle Sıvılaşma Riskinin Araştırılması


3. Kemal Yaman, Nuri Bıçakçı, Ali Özgedik 
Matkap Boyunun Delik Toleranslarına Etkisinin İncelenmesi


4. Özlem Sallı Bideci, Rasim Cem Saka, Alper Bideci  
                Physical Characteristics Of Rubberized Concrete Including Granulated Waste Tire Aggregate


5. Barış Şimşek, Tayfun Uygunoğlu  
            Polimerik Atıklar İçeren Betonun Ultrason Hızının Ve Dinamik Elastisite Modülünün Çok Yanıtlı Eniyilenmesi


6. Yücel Bürhan, Resul Daş  
            Sosyal Ağlarda Yazar-Makale Bağlantı Tahmini


7. Gökhan Sürücü, Hasan Hüseyin Güllü, Özge Bayraklı, Mehmet Parlak
           Enhancement İn Photovoltaic Characteristics Of Cds/Cdte Heterojunction


8. Ulaş Matik, Kübra Tanattı   
Sıcak Ekstrüze Edilmiş Aa7075-Sicp Kompozitlerin Tribolojik Karakteristiklerine T6 Ve T73 Isıl İşlemlerinin Etkisi


9. Oktay Adıyaman, Vedat Savaş  
            Yeni Bir Tip Düzlem Yüzey Taşlama Tekniği İle Kesme Parametrelerinin Yüzey Pürüzlülüğüne (Ra) Etkisinin Araştırılması


10. Ulaş Eminoğlu, Ozan Karahan 
Metasezgisel Metotlar Kullanılarak Ekonomik Yük Dağıtımı Probleminin Çözümü: Grafiksel Kullanıcı Arayüzü Uygulaması


11. Barış Yılmaz, Kazım Atmaca  
            Efficiency Of Irrigation Associations İn Gediz Basin, Turkey


12. Zehra Ural Bayrak, Gökay Bayrak  
            A Smart Energy Management System Design For Reside1ntial Power Plants


13. Fatih Karık, Adnan Sözen, Muhammed Mustafa İzgeç  
            Rüzgâr Gücü Tahminlerinin Önemi: Türkiye Elektrik Piyasasında Bir Uygulama


14. Hüseyin Oktay Erkol
            Ters Sarkaç Sisteminin Yapay Ari Kolonisi Algoritması İle Optimizasyonu


15. Nihat Pamuk
            Identification Of Critical Values Based On Natural Ester Oils As Potential Insulating Liquid For High Voltage Power Transformers


16. Latif Onur Uğur  
            Yapı Makinesi Satın Alımında Vıkor Çok Kriterli Karar Verme Yönteminin Uygulanması


17. Mustafa Yavuz Çelik, Ahmet Şahbaz  
            Ilıca (Kütahya) Bazaltının Beton Agregası Olarak Kullanılabilirliğinin İncelenmesi


18. Hasan Özcan
             Comparison Of Particle Swarm Optimization And Differential Evolution Algorithms Considering Various Benchmark Functions


19. Mesut Abuşka, Mehmet Bahattin Akgül, Volkan Altıntaş
            Yutucu Plaka Üzerine Konik Yayların Yerleştirildiği Güneş Enerjili Hava Kollektörünün Bulanık Mantık İle Modellenmesi


20. Hasan Özcan, Sertaç Samed Seyitoglu  
Comparative Thermodynamic Assessment Of Various Super- And Trans-Critical Working Fluids For Low Temperature Power Generation Applications


21. Musa Atar, Davut Şakacı, Hakan Keskin  
            Diyagonal Basma Ve Çekme Performansına Farklı Köşe Birleştirme Tekniklerinin Etkileri


22. İsmail Hocaoğlu  
             Farklı Yüksek Fırın Curuf Katkılı Çimento Pastalarının Elektriksel Dirençlerinin Araştırılması


23. Ayşenur Uslu, Kübra Kızıloğlu, Selçuk Kürşat İşleyen, Erkay Kahya  
Okul Yeri Seçiminde Coğrafi Bilgi Sistemine Dayalı Ahp-Topsıs Yaklaşımı: Ankara İli Örneği


24. Bekir Çevik, Behçet Gülenç, Ahmet Durgutlu  
            Investigation Of The Effects Of Critical Welding Parameters On Tensile-Shear Properties Of Friction Stir Spot Welded Polyethylene


25. Kasım Serbest, Murat Çilli, Mustafa Zahid Yıldız, Osman Eldoğan 
            İnme Rehabilitasyonunda Kullanılabilecek Kablo Ve Yay Tahrikli Giyilebilir Bir El Bileği Egzersiz Cihazı Tasarımı


26. Mustafa Yavuz Çelik  
Afyonkarahisar Yöresi Tüflerinin Fiziko-Mekanik Özelliklerinin Ultrases Dalga Hızı İle İlişkisinin İncelenmesi


27. M. Bahadır Özdemir, Tayfun Menlik, H. İbrahim Variyenli, Levent Sevin
            Bir Termik Santralin Performans Analizi Ve Rehabilitasyon Metotları
 
28. Timuçin Bardak, Selahattin Bardak
            Wood Density Prediction Using Red-Green-Blue (RGB) Color and Fuzzy Logic Techniques

29. Sinan Sönmez

            Ultraviyole Flekso Mürekkeplerin, Karboksimetil Selüloz ve Polivinil Alkol ile Kaplanmış Kartonların Basılabilirlikleri Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması

30. İbrahim Aydın, Ferdi Engin 

        Hydroxyapatite Coating on Ti6Al4V Alloy Surface Through Biomimetic Method Using Glycolic Acid - Sodium Gluconate Buffer System and Examination of Properties of the Coating


 


Cilt 20, Sayı 3 (2017)

İçindekiler

Makaleler

İçindekiler PDF
Editör /Editör
Kapak Sayfası PDF
Editör /Editör
Karbon Nanotüp-Polimer Nanokompozitlerde Çok Boyutlu Modelleme ile Arayüz Özelliklerinin İncelenmesi, sayfa: 503-511 PDF
Elif ÖZDEN YENİGÜN
Bayburt Bölgesinde Bulunan Farklı Agrega Tipleri ile Üretilen Geleneksel Betonların Mekanik Mukavemetleri Üzerine Bir Çalışma, sayfa: 513-518 PDF
İlker TEKİN, Türkay KOTAN, Muhammet YURDAKUL, Erdal ÖNER
A Comparison of Metaheuristics for the Allocation of Elevators to Calls in Buildings, pages: 519-529 PDF (English)
Berna BOLAT, Oğuz ALTUN, Pablo CORTES, Yunus Emre YILDIZ, Ali Osman TOPAL
Analyzing The InGaN LED Structures for White LED Applications, pages: 531-536 PDF (English)
İlknur KARS DURUKAN, Mustafa Kemal ÖZTÜRK, Süleyman ÖZÇELİK, Ekmel ÖZBAY
Seri Üretim Boru Bağlantı Elemanlarının Döküm İşleminde Optimizasyon, sayfa: 537-542 PDF
Özkan KÜÇÜK, Burak ÖZTÜRK, İrem DÜZDAR, Samed VARHAN, Hüseyin Alp ÇETİNDAĞ
Pediatrik Hastalarda Ontoloji Tabanlı Mobil Ateş Takip ve Konsültasyon Sisteminin Geliştirilmesi, sayfa: 543-556 PDF
Duygu ÇELİK ERTUĞRUL, Pelin HÜRCAN ALPAY
Yatay Düzleme Gelen Difüz Işınım Modellerinin Ölçüm Sonuçlarına Göre Analizi, sayfa: 557-563 PDF
Nesrin İLGİN BEYAZİT, Hüsamettin BULUT, Yunus DEMİRTAŞ
Kuantum Nokta Ara Bant Oluşumlu Güneş Hücresinin Büyütülmesi, Fabrikasyonu ve Karakterizasyonu, sayfa: 565-569 PDF
Uğur SERİNCAN, Hülya KURU MUTLU, Mustafa KULAKCI
The Environmental Importance of Flue Gas Purification Systems; Case of Yatağan Thermal Power Station, pages: 571-577 PDF (English)
Ömer ERSOY, Mahmut ÖZBAY, Filiz ÇETİNKAYA KARAFAKI, Demet EROL
Exergy Analysis of Solar Radiation Based on Long Term for Van City, pages: 579-584 PDF (English)
İrfan UÇKAN
Reo-Dökümle Üretilmiş AA7075 Alüminyum Alaşımının Metalografik İncelenmesi, sayfa: 585-594 PDF
Volkan KILIÇLI, Aşkın Hayat USLU, Meltem ÇİFCİ, Neşet AKAR
Al2O3 Ceramics with Graded Porosity Produced from Natural and Artificial Pore Formers, pages: 595-598 PDF (English)
Gülsüm TOPATEŞ
Sıvıların ve Gazların Isıl İletkenlik Katsayısını Belirleyebilmek için Laboratuvar Tipi Bir Deney Cihazının Tasarımı, İmalatı ve Test Edilmesi, sayfa: 599-605 PDF
Halil İbrahim VARİYENLİ, Cihangir ARSLAN
Impacts of Impregnation with Fire Retardant Chemicals on the MOE in Bending of Some Woods, pages: 607-612 PDF (English)
Hakan KESKİN, Erhan MUTLU
Çok Kriterli Stok Alanı Atama Problemi ve Bir Uygulama, sayfa: 613-621 PDF
Banu SOYLU
Nikel-Titanyum Şekil Bellekli Alaşımların Süperelastik Davranışına Isıl İşlemin Etkisi, sayfa: 623-627 PDF
Savaş DİLİBAL
Sezgisel Bulanık TOPSIS Yöntemi Kullanarak Türkiye’nin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Değerlendirilmesi, sayfa: 629-637 PDF
Elif DAMGACI, Kurtuluş BORAN, Fatih Emre BORAN
Ankara- Kalecik Kilinin Genleşebilme Özelliğinin Araştırılması, sayfa: 639-645 PDF
Osman ŞİMŞEK, Murat GÖKÇE
Modification of Hardening Parameter for Computational Plasticity, pages: 647-650 PDF (English)
Mehmet Hanifi DOĞRU
Mermer Fabrikalarında Kullanılan Büyük Çaplı Dairesel Testerelerin (S/T) Performans Analizi, sayfa: 651-662 PDF
Deniz TUMAÇ, Sahand TOLOUEİ
Biyopolimerler ve Montmorillonit Kil Nanokompozitleri, sayfa: 663-673 PDF
Nevin ÇANKAYA, Özlem SÖKMEN
Farklı Özlü Tel Kullanılarak Birleştirilen S275 Yapı Çeliğinin Mekanik ve Mikroyapı Özelliklerinin İncelenmesi, sayfa: 675-680 PDF
Bekir ÇEVİK
Kontrollü Atmosferde Üretilmiş Fe-Co İkili Alaşımlarının Borlanması ve Karakterizasyonu, sayfa: 681-688 PDF
YÜCEL GENÇER, Mehmet TARAKÇI
Emme Havası Giriş Sıcaklığı ve Ön Karışımlı Yakıt Oranının RCCI Yanma Karakteristiklerine ve Motor Performansına Etkileri, sayfa: 689-698 PDF
Ahmet UYUMAZ, Hamit SOLMAZ
İstanbul Bölgesinde Çalışan İnşaat Firmalarında Proje Portföy Yönetimi Uygulamaları, sayfa: 699-709 PDF
Cenk BUDAYAN
Effects of Impregnation with Tanalith-E on the Compression Strength of Some Woods, pages: 711-716 PDF (English)
Hakan KESKİN, Nihat DAĞLIOĞLU
MOORA Optimizasyon Yaklaşımı ile İnşaat Proje Müdürü Seçimi: Çok Kriterli Bir Karar Verme Uygulaması, sayfa: 717-723 PDF
Latif Onur UĞUR
Tarımsal Arazi Sulama Sistemlerinde Mobil Uygulamalar: Örnek Bir Çalışma, sayfa: 725-731 PDF
Mehmet Fatih IŞIK, Cemal YILMAZ, Ercan IŞIK
Ekolojik Yalıtım Malzemesi Üretiminin Analitik Hiyerarşi Prosesi ile Değerlendirilmesi, sayfa 733-742 PDF
Figen BALOPoliteknik Dergisi © 2014

P-ISSN 1302-0900    E-ISSN 2147-9429