Bayburt Bölgesinde Bulunan Farklı Agrega Tipleri ile Üretilen Geleneksel Betonların Mekanik Mukavemetleri Üzerine Bir Çalışma, sayfa: 513-518

İlker TEKİN, Türkay KOTAN, Muhammet YURDAKUL, Erdal ÖNER

Özet


Bu çalışmada Bayburt İli sınırları içinde bulunan kireçtaşı, doğal dere agregası, serpantine ve Bayburt taşı kullanılarak geleneksel betonlar üretilmiştir. Deneysel çalışmada çimento dozajı ve işlenebilirlik sabit tutulmuştur. Çalışmada çökme, Ve-Be, birim hacim ağırlık ve ilk 2 saat içinde oluşan en yüksek taze beton sıcaklıkları ölçülmüştür. Hazırlanan beton örneklerden Bayburt taşı ile üretilen betonlar 90 gün, diğerleri 28 gün süreyle kirece doygun su içinde küre tabi tutulmuştur. Sertleşmiş haldeki betonların 7 ve 28 gün yaşlarında basınç dayanımı deneyi sırasında alınan deformasyon ve gerilme kayıtları sayesinde gerilme-deformasyon bilgileri edinilmiş ve su emme oranları ölçülmüştür. Sonuçlara göre beton numunelerin 28 günlük basınç dayanımı sonuçları; kireçtaşı, doğal dere ve serpantin agregası için sırasıyla 40, 35 ve 5 MPa olarak elde edilmiştir. Bayburt taşı agregası ile üretilen betonlarda basınç dayanımları 28 günde 16 MPa ve 90 günde 22 MPa değerine ulaşmıştır.


Anahtar Kelimeler


Geleneksel beton, doğal dere agregası, kireçtaşı, serpantine, tüf.

Referanslar


Erdoğan Y.T., “Aggregates”, Türkiye Hazır Beton

Birliği, İstanbul, Türkiye, (1985).

Neville A.M., “Properties of Concrete”, Third Ed.,

Longman Press, USA, (1981)

Mehta P.K. and Monteiro P.J.M., “Concrete:

Microstructure, Properties, and Materials”, McGraw-

Hill, USA, (2006).

ACI Education Bulletin E1, “Aggregates for

Concrete”, American Concrete Institute, USA,

(2007).

Mindess S. and Young J.F., “Concrete”, Prentice-

Hall. USA, (1981).

Yang C.C. and Huang R., “A two-phase model for

predicting the compressive strength of concrete”,

Cement and Concrete Research, 26(10): 1567–1577,

(1996).

Lydon F.D., “Concrete mix design”, 2nd Ed., Applied

Science Publishers, London, (1982).

Davis D.E. and Alexander M.G., “Properties of

Aggregate in Concrete: Part 1”, Hippo Quarries

Technical Publication, South Africa, (1989).

Davis D.E. and Alexander M.G., “Properties of

Aggregate in Concrete: Part 2”, Hippo Quarries

Technical Publication, South Africa, (1992).

Ozturan T. and Cecen C., “Effect of coarse aggregate

type on mechanical properties of concretes with

different strength”, Cement and Concrete Research,

(2): 165– 170, (1997).

Baalbaki W., Benmokrance B., Chaallal O. and

Aition P.C., “Influence of coarse aggregates on

elastic properties of high performance concrete”, ACI

Material Journal, 88 (5): 499–503, (1991).

Alexander M.G. and Milne T.I., “Influence of cement

blend and aggregate type on stress– strain behavior

and elastic modulus of concrete”, ACI Material

Journal, 92 (3): 227–234, (1995).

Kaplan M.G., “Ultrasonic pulse velocity, dynamic

modulus of elasticity, Poisson ratio, and strength of

concrete made with thirteen different coarse

aggregates”, RILEM Bulletin, 1:17– 28, (1986).

De Larrard F. and Belloc A, “The influence of

aggregate on the compressive strength of normal and

high-strength concrete”, ACI Material Journal, 94

(5): 417–425, (1997).

Bremner T.W. and Holm T.A., “Elasticity,

compatibility and the behavior of concrete”, ACI

Material Journal, 83(2): 244–250, (1986).

Giaccio G., Rocco C., Violini D., Zappitelli J.,

Zerbino, Highstrength R., “Concrete incorporating

different coarse aggregates”, ACI Material Journal,

(3): 242–246, (1992).

TS EN 197-1, “Çimento: Bölüm 1: Kompozisyon,

Özellikler ve uyum kriterleri”, (2010).

Tekin İ., “Properties of NaOH activated geopolymer

with marble, travertine and volcanic tuff wastes”,

Construction and Building Materials, 127: 607–

, (2016).

TS EN 12390-3, “Sertleşmiş beton testleri: Bölüm 3:

Basınç Dayanımı”, (2010).

TS 3624, “Kimyasal katkılar - Beton, harç ve şerbet

için - Deney metotları - bölüm 11: Sertleşmiş betonda

hava boşluğu özelliklerinin tayini”, (1981).

TS EN 206-1, “Beton- Bölüm 1: Özellik, performans,

imalat ve uygunluk”, (2014).

TS 706 EN 12620+A1, “Beton agregaları”, (2009).

BS EN 12620, “Aggregates for concrete”, (2013).

Çavdar A. and Yetgin Ş., “Availability of tuffs from

northeast of Turkey as natural pozzolan on cement,

some chemical and mechanical relationships”,

Construction and Building Materials, 21(12): 2066–

, (2007).

TS 500, “Betonarme Yapıların Tasarım ve Kuralları”,

(2000).


Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.Politeknik Dergisi © 2014

P-ISSN 1302-0900    E-ISSN 2147-9429