Farklı Soğurucu Yüzey Tiplerine Sahip Düzlemsel Kolektörlerin Deneysel Analizi, sayfa: 441-449

Mustafa Bahadır ÖZDEMİR, Mehmet Mustafa YATARKALKMAZ, Gökay DAĞLI

Özet


Bu çalışmada alüminyum ve bakır soğurucu yüzey tiplerine sahip, diğer özellikleri birbirinin aynı olan iki adet düz plaka kolektör, TS EN 12975-2 standardına uygun ve güneş takip sistemi olan deney düzeneğinde test edilmiştir. Güneş ışınım şiddeti ve suyun giriş-çıkış sıcaklıkları kullanılarak TS EN 12975-2 standardında belirtilen şekilde kolektörlerin enerji verimleri hesap edilerek karşılaştırma yapılmıştır. Yapılan karşılaştırma neticesinde 40⁰C’ye kadar alüminyum soğurucu yüzeyli kolektörün veriminin daha yüksek olduğu tespit edilmişken, 40⁰C’den daha fazla sıcaklıklarda bakır soğurucu yüzeyli kolektörün veriminin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca kolektörlerin ekserji verimleri hesaplanarak mukayese edilmiştir. Yaklaşık 55 ⁰C’ye kadar kolektörlerin ekserji verimlerinin 0,037 olduğu, sıcaklığın yaklaşık 70⁰C’ye çıkarıldığında ise bakır yüzeyli soğurucu alana sahip kolektörün ekserji veriminin 0,064 iken alüminyum soğurucu yüzeyli kolektörün ekserji veriminin 0,059 olduğu gözlemlenmiştir. Sıcaklık yaklaşık 80⁰C’ye çıkarıldığında ise her iki kolektörün de ekserji verimlerinde düşüş gözlenmiştir. Bakır yüzeyli kolektörün ekserji verimi 0,056’ya düşerken, alüminyum yüzeyli kolektörün ekserji verimi 0,051’e düşmüştür.


Anahtar Kelimeler


Güneş Enerjisi, Düz Plaka Kolektör, Alüminyum Soğurucu Yüzey, Bakır Soğurucu Yüzey, Enerji, Verim, Ekserji

Referanslar


T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Mavi Kitap - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Bağlı, İlgili ve İlişkili Kuruluşlarının Amaç ve Faaliyetleri, ETKB, Ankara, 2-11, (2015).

İnternet: Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlası (2010), URL:http://www.webcitation.org/query?url=http%3A%2F%2Fwww.eie.gov.tr%2FMyCalculator%2FDefault.aspx&date=2016-02-24, Son Erişim Tarihi: 24.02.2016.

Değirmenci, H. Düzlemsel Güneş Kollektörlerinde Su Dolaşım Miktarının Kollektör Verimine Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Karabük, 20-68, (2006).

Dağ, H. Güneş Enerji Sistemlerinde Kullanılan Dairesel Borulu Kollektör ile Oval Borulu Kollektörlerin Deneysel İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 44-69, (2005).

Çakır, G. Vakum Borulu Kolektör ve Ek Isıtıcı Kullanarak Kapalı Bir Alanın Isıtılmasının Analizi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 55-122, (2009)

Aktaş , M. Güneş enerjili sistemlerde ısı değiştirici yüzeyin ve akışın ısıl performans üzerindeki etkileri. Politeknik Dergisi, 12(4): 243-246, (2009).

Taze, G. Düz Güneş Kollektörü Verimini Etkileyen Bazı Parametrelerin Deneysel İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kırıkkale, 35-110, (2010).

Furbo, S. , Chen, Z. , Perers, B. , Fan, J. and Andersen, E. Efficiencies of flat plate solar collectors at different flow rates. Energy Procedia, 30(30): 65-72, (2012).

Furbo, S. , Chen, Z. , Perers, B. , Fan, J. , Andersen, E. , Wang, Z. and Kong, W. Investigation of thermal performance of flat plate and evacuated tubular solar collectors according to a new dynamic test method. Energy Procedia, 30(30): 152-161, (2012).

Maldonado, R. D. , Huerta, E. , Corona, J.E. , Ceh, O. , Leon, A. I. and Henandez, I. Design and contruction of a solar flat collector for social housing in Mexico. Energy Procedia, 60(57): 2159-2166, (2014).

Dragsted, J. , Furbo, S. , Andersen, E. , Perers, B. and Nielsen, K. P. Calculated thermal performance of solar collectors based on measured weather data from 2001-2010. Energy Procedia, 70(70): 49-56, (2015).

Kaan, Ö. Düzlemsel Kollektörlerde Performans Artırma Yöntemlerinin Deneysel Olarak İncelenmesi ve Maliyet Analizi, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, 13-71, (2006).

Şahin, T. Düzlemsel ve Bükülmüş Kolektörlerin Deneysel İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 32-50, (2010).

Çaylıoğlu, E. Farklı Tipteki Isı Borularının Güneş Kollektöründe Kullanımı ve Isıl Verimlerinin Araştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir, 37-70, (2011).

Makhanlall, D. , Jiang, P. Performance analysis and optimization of a vapor filled flat plate solar collector. Energy Procedia, 70(70): 95-102, (2015).

Wang, J. , Yin, Z. , Qi, J. , Ma, G. and Liu X. Medium temperature solar collectors with all glass solar evacuated tubes. Energy Procedia, 70(70): 126-129, (2015).

Türk Standardları Enstitüsü TS EN 12975-2: Isıl güneş enerji sistemleri ve bileşenleri - Güneş enerjisi kolektörleri-Bölüm 2: Deney metotları,TSE, Ankara, 26-107, (2006).

Ge, Z. , Wang, H. , Zhang, S. and Guan, X. Exergy Analysis of Flat Plate Solar Collectors. Entropy, 2(16): 2549-2567, (2014).


Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.Politeknik Dergisi © 2014

P-ISSN 1302-0900    E-ISSN 2147-9429