AISI 52100 Rulman Çeliğinin İşlenebilirliğinin Yüzey Pürüzlülüğü, Takım Ömrü ve Sıcaklık Kriterlerine Göre Araştırılması, sayfa: 409-417

Ulaş ÇAYDAŞ, Osman KUNCAN, Mahmut ÇELİK

Özet


Bu çalışmada, AISI 52100 rulman çeliği, küreselleştirme ısıl işlemi uygulanarak kuru ve minimum miktarda yağlama (MMY) ortamlarında tornalanmıştır. Deneyler sonrasında numunelerin ortalama yüzey pürüzlülük değerleri (Ra), kesici takımlarda meydana gelen yanak aşınma değerleri (VB) ve kesici takımdaki sıcaklık değerleri (T) ölçülmüştür. Deneylerde, DNMG 150408 – TF ve DNGA 150408T IN 23 ISO standart numaralı karbür ve seramik takımlar kullanılarak,  talaş derinliği (a) ve ilerleme miktarı (f) sabit tutulmuş, kesme hızı (V), belirli sınırlar içerisinde değiştirilerek kesme hızı, iş parçasının mikroyapısı ve kesici takım cinsinin işlenebilirlik üzerindeki izafi etkileri deneysel olarak tespit edilmiştir. Sonuç olarak AISI 52100 malzemesinin ekonomik işlenebilirliği için en uygun şartlar araştırılarak sonuçları değerlendirilmiştir. 


Anahtar Kelimeler


AISI 52100 Çeliği, Küreselleştirme Isıl İşlemi, Takım Ömrü, Yüzey Pürüzlülüğü

Referanslar


J. Guddat, R. M'Saoubi, P. Alm, D. Meyer, "Hard turning of AISI 52100 using PCBN wiper geometry inserts and the resulting surface integrity", Procedia Engineering, 19: 118- 124, (2011).

G. S. Galoppi, M. S. Filho, G. F. Batalha, "Hard turning of tempered DIN 100Cr6 steel with coated and

no coated CBN inserts", Journal of Materials Processing Technology, 179: 146-153, (2006) .

Gérard Poulachon, B.P. Bandyopadhyay, I.S. Jawahir, Sébastien Pheulpin, Emmanuel Seguin, "Wear behaviour of CBN tools while turning various hardened stells ", Wear, 256: 302-310, (2004).

Anderson P. Paiva, João Roberto Ferreira, Pedro P. Balestrassi, "A multiveriate hybrid approach applied to AISI 52100 hardened stell turning optimization", Journal of Materials Processing Technology, 189: 26-35, (2007).

D. Singh, P. V. Rao, “A surface roughness prediction model for hard turning process” Int. J. Adv. Manuf. Technol. 32: 1115-1124, (2007).

D. Umbrello, F. Micari, I.S. Jawahir, “The effects of cryogenic cooling on surface integrity in hard machining: A comparison with dry machining” CIRP Annals - Manufacturing Technology, 61: 103–106, (2012).

G. Ambrogio, L. Filice, R. Shivpuri, D. Umbrello, “Application of NN technique for predicting the in-depth residual stresses during hard machining of AISI 52100 steel” Int J Mater Form 1: 39–45, (2008).

G.L. Manco, S. Caruso, G. Rotella, “FE modeling of microstructural changes in hard turning of AISI 52100 steel” International Journal of Material Forming 3: 447-450, (2010).

P. M. Escalona, S. Melkote, K. Liu, “Influence of the Stress, Strain, and Temperature on the Surface Roughness of an AISI 52100 Steel Due to an Orthogonal Cut” JMEPEG 14: 582-590, (2005).

Huang, Y., & Liang, S. Y. “Effect of cutting conditions on tool performance in CBN hard turning. Journal of manufacturing processes”, 7(1): 10-16, (2005).

Azizi, M. W., Belhadi, S., Yallese, M. A., Mabrouki, T., & Rigal, J. F. “Surface roughness and cutting forces modeling for optimization of machining condition in finish hard turning of AISI 52100 steel” Journal of Mechanical Science and Technology, 26 (12): 4105-4114, (2012).

Motorcu, A. R., "Isıl İşlemsiz ve Küreselleştirilmiş Ç52100 Rulman Çeliğinin Farklı Takımlarla İşlenmesinde Takim Ömrü Ve Aşınmasının İncelenmesi." Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi 25(1): 65 – 75, (2010).

Uluğ, D., “Kaplamalı ve Kaplamasız Sementit Karbür Takımlar İçin Taylor Takım Ömrü Modeli’ndeki “n” Üstel Değerinin Deneysel Olarak Araştırılması”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, (2012).


Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.Politeknik Dergisi © 2014

P-ISSN 1302-0900    E-ISSN 2147-9429