Fotovoltaik Paneller Kullanılarak Sisleme Sistemi ile Dış Ortamların Soğutulmasının Araştırılması, sayfa: 341-349

Hikmet ESEN

Özet


Bu çalışmada, Elazığ ilinde iki farklı açık ortamın (çardak ve balkon) soğutulması için güneş enerjisi destekli sisleme sistemi kurulmuştur. Bu sistem ile çardak ve balkon bölgesinin sıcaklığı düşürülmüş ve bağıl nemi arttırılmıştır. Sağlanan sıcaklık düşümleri termal kamera ile gözlenmiştir. Deneyler sırasında çardak ve balkon bölgesi sıcaklığı ile çevre sıcaklığı arasındaki maksimum fark, yaklaşık olarak 20 °C olarak bulunmuştur. Güneş pillerinin verimleri ve dolum faktörleri sayısal yöntemle sırasıyla % 17.12 ve 73.71 olarak hesaplanmış ve bu değerlerin literatürle uyumlu olduğu ortaya konmuştur. Son derece çevreci olan sisleme sistemin avantajları ve ekonomikliği de çalışmanın sonunda sunulmuştur.


Anahtar Kelimeler


Sisleme, Serinletme, Çardak, Balkon, Ekonomik, Çevresel

Referanslar


Karamanav M., “Güneş enerjisi ve güneş pilleri”, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 8, (2007).

Preuss P., “An unexpected discovery could yield a full spectrum solar cell”, Berkeley Lab., Research News, November 18, (2002).

Atwater H., Polman A., Kosten E., Callahan D., Spinelli P., Eisler C., Escarra M., Warmann E., and Flowers C., “Nanophotonic design principles for ultrahigh efficiency photovoltaics”, AIP Conference Proceedings, 17: 1519, (2013).

Polman A., and Atwater A., “Photonic design principles for ultrahigh-efficiency photovoltaics” Nature Materials, 11: (2012).

Şenol R., “Tarımsal sulama ve güneş enerjisi”, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 27(3): 519-526, (2012).

Wong N.H., Chong A. and Adrian Z.M. “Performance evaluation of misting fans in hot and humid climate”, Building and Environment, 45(12): 2666-2678, (2010).

Dombrovsky L.A., Solovjov V.P. and Webb B.W., “Attenuation of solar radiation by a water mist from the ultraviolet to the infrared range”, Journal of Quantitative Spectroscopy&Radiative Transfer, 112: 1182-1190, (2011).

Sethi V.P. and Sharma S.K., “Survey of cooling technologies for worldwide agricultural greenhouse applications”, Solar Energy, 81: 1447-1459, (2007).

Burger D.W., “Intermittent mist control via solar cells”, Technology and Product Reports, Hort Technology , July/September 273-274, (1994).

Atieh A. and Al Shariff S., “Solar energy powering up aerial misting system for cooling surroundings in Saudi Arabia”, Energy Conversion and Management, 65: 670-674, (2013).

Eicker U., Colmenar-Santos A., Teran L., Cotrado M. and Borge-Diez, D., “Economic evaluation of solar thermal and photovoltaic cooling systems through simulation in different climatic conditions: an analysis in three different cities in Europe”, Energy and Buildings, 70: 207-223, (2014).

Ban-Weiss G., Wray C., Delp W., Ly P., Akbari H. and Levinson R., “Electricity production and cooling energy savings from installation of a building-integrated photovoltaic roof on an office building”, Energy and Buildings, 56: 210-220, (2013).

Turkish State Meteorological Service, http://www.mgm.gov.tr/en-US/

Walker G., “Evaluating MPPT converter topologies using a MATLAB PV model”, Journal of Electrical & Electronics Engineering, Australia, 21: 49-56, (2001).

Lorenzo E., “Solar Electricity Engineering of Photovoltaic Systems”, Artes Graficas Gala, S.L., Spain, (1994).

Gow J.A. and Manning C.D., “Development of a photovoltaic array model for use in power electronics simulation studies”, IEE Proceedings on Electric Power Applications, 146: 193-200, (1999).

Çengel A. and Boles M.A. “Thermodynamics: An Engineering Approach”, Seventh edition, Mc Graw Hill, (2011).

The Engineering Tool Box, http://www.engineeringtoolbox.com/39_442.html

Glossary of Efficiency Terms, http://www.cwlp.com/Energy_services/Energy_systems_tech/btu

Calculations about the air conditioning, http://www.iklimplus.com.tr/klimalar-hakkinda/klima-hesabi.html


Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.Politeknik Dergisi © 2014

P-ISSN 1302-0900    E-ISSN 2147-9429