Mermer Ocaklarında Elmas Tel Kesme ve Zincirli Kollu Kesme Makinelerinin Birlikte Kullanımının İncelenmesi, sayfa: 459-473

Mustafa Yavuz ÇELİK, Metin ERSOY, Liyaddin YEŞİLKAYA, Zehra KAYI

Özet


Mermer ocaklarında, elmas tel kesme ve zincirli kollu kesme makineleri, blok üretiminde değişik yöntemlerle kullanılmaktadır. İnceleme yapılan ocakta temel olarak üç farklı üretim şekli uygulanmaktadır. Birincisi Yöntem A olarak adlandırılmış olup standart elmas tel kesme yöntemidir. Bu yöntemde alt, yan ve arka kesimlerin tamamı birbirine dik açılmış deliklerden geçirilen elmas tel yardımıyla gerçekleştirilmektedir. Yöntem B olarak adlandırılan çalışma şeklinde ise arka kesim 7.40 m kol boyuna sahip zincirli kollu kesme makinesi ile kesilirken alt ve yan kesimler elmas teller yardımıyla gerçekleştirilmektedir. Yöntem C yönteminde ise; alt kesim 3.40 m kol boyuna sahip zincirli kollu kesici ile yapılırken yan ve arka kesimler elmas teller yardımıyla gerçekleştirilmektedir. Ocakta uygulanan her üç üretim yöntemi, yaklaşık 4 ay boyunca anlık veriler alınarak değerlendirilmiş olup bu süre zarfında 3848.68 m3 lük bir hacmin kazanılması için toplam 159.60 m delme, 3357.55 m2 kesme işi yapılmıştır. Operasyonlar sırasında makinelerin kullanım şekli, delme/kesme hızları, sarf malzemesi tüketimleri, harcanan iş gücü gibi veriler takip edilmiştir. Sonuç olarak en hızlı yöntemin B yöntemi olduğu, en hızlı kesme makinesinin 7.40 m kol boyuna sahip zincirli kollu kesici olduğu, verimi artırmak için bir defada kesilen alanın en büyük olması gerektiği belirlenmiştir.


Anahtar Kelimeler


Zincirli kollu kesici, Elmas tel kesme, Bej mermer, Blok kesim verimi

Referanslar


Anon 1 http://www.immib.org.tr/tr/ihracat-ihracat-rakamlari-istatistikler.html

Eleren A., ve Ersoy M., “Mermer ocaklarında elmas telle ve kollu kesiciyle kesme teknolojilerinin iş güvenliği bakımından karşılaştırılmasında hata türü etki analizi yönteminin uygulanması”, TÜBAV Bilim Dergisi, 4(1): 9-19, (2011).

Mikaeil R., Ataei M., Hoseinie SH. “Predicting the production rate of diamond wire saws in carbonate rock cutting”. Industrial Diamond Review, 68(3): 28 – 34, (2008).

Jain SC., Rathore SS. “Role of cut size area on the performance of diamond wire saw machine in quarrying of marble”. International Journal of Mining, Reclamation and Environment, 23(2): 79– 91, (2009).

Ataei M., Mikaiel R., Sereshki F., Ghaysari N. “Predicting the production rate of diamond wire saw using statistical analysis”. Arabian Journal of Geosciences, 5(6): 1289-1295, (2011).

Jain SC, Rathore SS. “Prediction of Cutting Performance of Diamond Wire Saw Machine in Quarrying of Marble: A Neural Network Approach”, Rock Mech Rock Eng., 44(3): 67–371, (2011).

Özçelik Y, Yılmazkaya E. “The effect of the rock anisotropy on the efficiency of diamond wire cutting machines”. Int J Rock Mech Min., 48: 626–636, (2011).

Biasco G. “Diamond wire for quarrying hard rocks”. Ind Diamond Rev., 5: 252–525, (1993).

Andrissi GS, Loi G, Trois P, Rossi G. “Combining mechanochemistry and innovative diamond wire saws for improving productivity in granite quarries”.Min Eng., Oct: 46–52, (2005).

Demirdağ S, Gündüz L. “Blok İşletmeciliğinde Elmas Tel ve Boncuk Performans Analizi”. Türkiye III. Mermer Sempozyumu, 3-5 Mayıs 2001, Afyon. (2001).

Özçelik Y, Kulaksız S. “Investigation of the relationship between cutting angles and wear on beads in diamond wire cutting method”, In: Panagiotou G.N. & Michalakopoulos T.N. (eds), Mine Planning and Equipment Selection Symposium, Athens, Greece, 6–9 Nov, 661–666, (2000).

Özçelik Y, Bayram F. “Optical investigations of bead wear in diamond wire cutting”. Ind Diamond Rev 64: 60–65, (2004).

Özçelik Y. “Optimum working conditions of diamond wire cutting machines in the marble industry”. Ind Diamond Rev., 1: 58–64, (2005a).

Özçelik Y. “Effect of mineralogical and petrographical properties of marble on cutting by diamond wire”. CIM Bulletin 98(1085):1–6, (2005b).

Dagrain F, Marchandise P, Brux P. “Monitoring of chain saw machines to follow their performances in quarries”. Diam Appl Tecnol. 69:43–49, (2012).

Tumac D, Avunduk E, Çopur H, Bilgin N, Balci C. “Estimation of the performance of chain saw machines from shore hardness and the other mechanical properties”. In: Tan Fei, editor. Rock Characterisation, Modelling and Engineering Design Methods; 261-265, (2013).

Avunduk E, Tumac D, Çopur H, Balci C, Bilgin N. “Experimental comparison of single and double scroll cutting patterns by using chisel cutting tools of chain saw machines”. In: Tan Fei, editor. Rock Characterisation, Modelling and Engineering Design Methods, 729-734, (2013).

Tumac D. “Predicting the performance of chain saw machines based on shore scleroscope hardness”. Rock Mech Rock Eng. 47(2): 703–715, (2014).

Hekimoğlu OZ. “Studies on increasing the performance of chain saw machines for mechanical excavation of marbles and natural Stones”. Int J Rock Mech Min Sci. 72: 230–241, (2014).

Korman T, Kujundžić T, Kuhinek D. “Simulation of the chain saw cutting process with a linear cutting Machine”, International Journal of Rock Mechanics & Mining Sciences 78: 283–289, (2015).

Çopur H. “Linear stone cutting tests with chisel tools for identification of cutting principles and predicting performance of chain saw machines”, International Journal of Rock Mechanics & Mining Sciences, 47: 104–120, (2010).

Mancini R, Linares M, Cardu M, Fornaro M. and Bobbio M, “Simulation of the operation of a rock chain cutter on statistical models of inhomogenous rocks.” Proc. Mine Planning and Equipment Selection, 461-468, (1994).

Mancini R, Cardu M, Fornaro M. and Toma CM. “The current status of marble chain cutting.” Proc. Mine Planning and Equipment Selection, 151-158, (2001).

Önenç Dİ. ve Demirocak Y. “Tabaka Duruşlarına Göre Blok Kesim Yöntemlerinin Ocak Mermer İşletmeciliğinde Planlanması ve Ayna Pozisyonlarının Dizaynları”, Mersem 2003 Türkiye IV. Mermer Sempozyumu, 277-290, Afyon. (2003).

Çopur H, Balci C, Bilgin N, Tumac D, Feridunoglu C, Dincer T. and Serter A. “Cutting performance of chain saws in quarries and laboratory”. Proc. 15th Int. Symp. on Mine Planning and Equipment Selection, Torino-Italy, Sep.20-22, 1324-1329, (2006).

Demirel Ş. “Mermer ocaklarında kollu zincirli kesme makinesinin uygulanabilirliği”, I. Ulusal Mermer ve Doğal Taşlar Kongresi, 1-2 Şubat 2008, 187-196, İzmir. (2008).

Yeşilkaya L, Ersoy M, Çelik MY, Çatalpınar, A “Kaklık-Denizli Traverten Ocağında Zincirli Kollu Kesicinin Kullanımının Araştırılması”. Madencilik Dergisi, 48(3): 33-44, (2009).

Çopur H, Balcı C, Tumac D, Bilgin N. “Field and laboratory studies on natural stones leading to empirical performance prediction of chain saw machines”. International Journal of Rock Mechanics & Mining Sciences, 48: 269–282, (2011).

Kaptanlar, 2014, “Ürün Tanıtım Kataloğu”, Afyonkarahisar.

Fantini, 2014, Tataroğlu A.Ş. “Fantini Zincir Kollu Kesici Ürün Tanıtım Kataloğu”, Ankara.

Çopur H, Bilgin N, Balcı C, Tümaç D. “Doğal taş madenciliğinde kullanılan zincirli kesme makinelerinin kazı performanslarının optimizasyonu”. TUBİTAK Proje No: 105M017. İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, (2008).


Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.Politeknik Dergisi © 2014

P-ISSN 1302-0900    E-ISSN 2147-9429