Türkiye Şartlarında TS 825 Kapsamında Farklı Duvar Tiplerinin Isıl Etkinlikleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma, sayfa: 291-302

İzzet YÜKSEK, Serkan SIVACILAR

Özet


Yapıların yaşam döngüleri süresince tükettikleri enerjinin büyük bölümünü kullanım sürecinde tüketilen enerji oluşturmaktadır. Bu süreçte yapılarda ısısal konfor koşullarının sağlanması, sıcak su, aydınlatma ihtiyaçlarının karşılanması ile çeşitli elektrikli araç ve makineler için enerji kullanımı söz konusudur. Enerji kullanımındaki en önemli payı da ısıtma/soğutma için yapılan enerji tüketimi almaktadır. Bu nedenle ısıtma/soğutma amaçlı enerji tüketiminin azaltılması enerji etkinliği sağlamada önemlidir. Bu doğrultuda istenmeyen ısı kayıp ve kazançlarını azaltmak gerekmektedir. İklime uygun biçimlenme ve kabuk tasarımı, uygun yapı malzemesi seçimi ve uygun yapı elemanı tasarımıyla istenmeyen ısı kayıp ve kazançları azaltılabilinir. Bu çalışmada yapıların enerji etkin özelliklere sahip olması amacıyla, yapı elemanlarının sahip olması gereken ısı geçirgenlik değerini elde edebilmek için, Türkiye koşullarında uygun malzeme seçimi ve yapı elemanı tasarımı konuları tartışılmıştır. Bu doğrultuda 3. derece gün bölgesinde betonarme iskelet bir yapı örnek alınmıştır. Örnek yapının düşey yapı elemanlarında farklı yapı bileşenleri kullanılarak, yeterli ısı iletkenlik değerleri için TS 825 kapsamında uygun kalınlıkların tespiti ve yoğuşma tahkikleri yapılarak analiz edilmiştir. Analiz sonuçları ile zararlı yoğuşmaya neden olmayan ve gerekli ısı geçirgenlik katsayısını sağlayan kesitler tespit edilmiştir. 


Referanslar


Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri http://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/gun-derece.aspx Erişim:03.05.16

Bolattürk, A., “Binalarda Optimum Yalıtım Kalınlıklarının Hesabı ve Enerji Tasarrufundaki Rolü”, 14. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Isparta, 41-47, (2003).

Bolattürk, A., “Determination of optimum insulation thickness for building walls with respect to various fuels and climate zones in Turkey”, Applied Thermal Engineering, 26: 1301–1309, (2006).

Bolattürk, A., “Optimum insulation thicknesses for building walls with respect to cooling and heating degree-hours in the warmest zone of Turkey”, Building and Environment, 43: 1055-1064, (2008).

Çomaklı, K., Yüksel, B., “Optimum insulation thickness of external walls for energy saving”, Applied Thermal Engineering, 23: 473-479, (2003).

Hasan, A., “Optimizing insulation thickness for buildings using life cycle cost”, Applied Energy, 63: 115-124, (1999).

Kaynaklı, O., “A study on residential heating energy requirement and optimum insulation thickness”, Renewable Energy, 33: 1164-1172, (2008).

Özel, M., Pıhtılı, K. “Determination of optimum insulation thickness by using heating and cooling degree-day values”, Sigma, Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 26 (3): 191-197, (2008).

Şişman, N., Kahya, E., Aras, N., Aras, H., “Determination of optimum insulation thicknesses of the external walls and roof (ceiling) for Turkey’s different degree-day regions”, Energy Policy, 35: 5151-5155, (2007).

Uçar, A., Balo, F. “Effect of fuel type on the optimum thickness of selected insulation materials for the four different climatic regions of Turkey”, Applied Energy, 86: 730–736, (2009).

Kürekçi, A., Bardakçı, A.T., Çubuk, H.,Emanet, O., “Türkiye’nin tüm illeri için optimum yalıtım kalınlığının belirlenmesi”, Tesisat Mühendisliği Dergisi, 131: 5-21, (2012).

Bostancioglu, E., “Residential building envelope alternatives with equivalent cost”, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Dergisi, 24 (2): 355-363, (2011).

Fertelli, A. “Determination of optimum insulation thickness for different building walls in Turkey” Transactions of Famena, 37 (2): 103-113, (2013).

Mishra, S., Usmani,J.A., Varshney, S., “Energy saving Analysis in building walls through thermal insulation system”, International Journal of Engineering Research and Applications 2 (5): 128-135, (2012).

Kaya, A.F., “Binalarda Isı Yalıtım Kurallarına Uygun Yapı Üretiminde Duvar Malzemesi Seçimine Yönelik Öneriler”, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, (2010).

Aksoy, T.U., “Sandviç ve gaz beton duvar uygulamalarının ortalama ısı geçirgenlik katsayısı ve ısı kaybı üzerindeki etkisinin incelenmesi”, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 24, (1-2): 277- 290, (2008).

Koçu, N., Korkmaz, S.Z., “Konya çevresindeki yapılarda ısı yalıtımı uygulamalarının TS 825'e göre değerlendirilmesi ve çevre kirliliğine etkisi”, Tesisat Mühendisliği Dergisi, 74: 35-43, (2003).

Cihan, M.T., Sezer, F.Ş., Dilmaç, Ş., “Ülkemizde çift duvar arası yalıtım uygulamalarında betonarme kirişlerin oluşturduğu ısı köprülerinin değerlendirilmesi”, Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 10 (2): 33-47, (2005).

Umaroğulları, F., Gedik, G.Z. Mıhlayanlar, E., “Periyodik rejimde yalıtımlı ve yalıtımsız betonarme duvarlarda yoğuşma denetimi: Edirne örneği”, Megaron Dergisi, 6 (1): 13-20, (2011).

Türkyılmaz, O., “Türkiye enerjide nereye gidiyor?” Mühendis ve Makine Dergisi, 52(617): 40-46, (2011).

Esin T., Yüksek İ. ,”Yapıların kullanım sürecindeki enerji etkinliğine etki eden faktörler” International Sustainable Buildings Symposium, Ankara, 562-564, (2010).

Keskin, T., “Binalar sektörü mevcut durum değerlendirmesi raporu”, Türkiye’nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planının Gerçekleştirilmesi Projesi, Çevre ve Orman Bakanlığı, Ankara, (2010).

WEB (2016). Isı yalıtım sanayicileri derneği, XPS Derneği'nden Türkiye'nin Isı Yalıtımı Bilinci Haritası, http://www.xpsturkiye.org/haber-detay.asp?ID=10 Erişim Tarihi 03.05.16

TS 825 “Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı”, Türk Standartları Enstitüsü, (2008).

Sezer, F.Ş., “Türkiye’de ısı yalıtımının gelişimi ve konutlarda uygulanan dış duvar ısı yalıtım sistemleri”, Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 10 (2): 79-85, (2005).

TGUB Türkiye Gaz beton Üreticileri Birliği, “TS 825 Isı Yalıtımı Hesaplama Programı” http://www.tgub.org.tr/default.asp?mid=239&L=TR (2016).

Pehlevan, A., “Difüzyon tekniği açısından ortadan ısı yalıtımlı dış duvarlar”, V. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi, İzmir, (2001).

Gürdal, E., Acun, S., “Dış duvarların tasarımında ısı ve rutubet Etkisi”, Çatı Cephe Fuarı - CNR, İstanbul, 94-100, (2005).

Heperkan, H.A. Bircan, M.M. Sevindir, M.K. “Yapı malzemelerinde buhar difüzyonu ve yoğuşma”, 5. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi, İzmir, 461-470, (2001).


Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.Politeknik Dergisi © 2014

P-ISSN 1302-0900    E-ISSN 2147-9429