Pediatrik Hastalarda Ontoloji Tabanlı Mobil Ateş Takip ve Konsültasyon Sisteminin Geliştirilmesi, sayfa: 543-556

Duygu ÇELİK ERTUĞRUL, Pelin HÜRCAN ALPAY

Özet


Akut Solunum Yolu Enfeksiyonu (ASYE) çocukluk çağında sıkça görülen bir hastalık grubudur. Bu makalede, Ontoloji Tabanlı Pediatrik Hastalarda Mobil Ateş Takip ve Destek Sistemi (mPCMS) önerilmiştir. Sistemin ilk amacı uzaktan konsültasyona olanak sağlamaktır. Diğer deyişle, mobile uyarlanmış bazı medikal aparatlar yardımıyla, çocuk hastalardan ev ortamında bazı anlık medikal veriler toplayarak, kayıtlı doktoruyla paylaşmaktır. İkinci amaç ise, evde çocuk hasta bakım süreçlerinde ebeveynlere yardımcı olmaktır. Sistem, hastanın anlık medikal verilerine göre, ev ortamında uygulanmak üzere tedavi destek amaçlı bazı tıbbi adımlar önermektir. Bunu yapmak için, sistem, yapay zekâ tabanlı medikal çıkarsama kuralları çalıştıran ontoloji anlam bilgi tabanı içermektedir. Sistemin kural tabanında uzman doktorlarla hazırlanan çocuk hastalıklarının seyrini işaret eden yaklaşık 61 farklı Case (Durum) tanımlanmıştır. Her durum altında farklı sayıda Tedavi Destek Önermeleri (Suggestions) tanımlanmış olup, ebeveynler için en uygun tıbbi adımların önerilmesi, özellikle çocuk hasta vücut sıcaklığının ev ortamında kontrol altında tutulması hedeflenmiştir. Önerilen mPCMS sistemi, ev, yurt, kreş, hastane, klinik ya da okul ortamındaki çocuklarda ateşli hastalıkların gözlemlenmesi ve bakımı süreçlerinde ilgili kişilere destek sağlamak amacıyla da kullanılabilir.


Anahtar Kelimeler


Pediatrik hastalıklar ontolojisi, semantik web, Web 3.0, mobil konsültasyon ve hasta takip sistemleri, mobil ortamdan acil durum medikal destek önerme sistemi.

Referanslar


Germanakos P., Mourlas, C. and Samaras G., "A mobile agent approach for ubiquitous and personalized eHealth information systems.", Workshop on'Personalization for e-Health'of the 10th International Conference on User Modeling (UM'05), Edinburgh, 67-70, (2005).

Foster K. R., Koprowski R. and Skufca J.D., "Machine learning, medical diagnosis, and biomedical engineering research —commentary", BioMed Eng Online, 13(1): 94, (2014).

Berners-Lee T., Hendler J. and Lassila O., "The semantic web", Scientific American, 29-37, (2001).

OWL 2.0, "Web ontology language overview", W3C Recommendation, http://www.w3.org/TR/owl2overview/,(2012).

Gruber T., "Ontology", Encyclopedia of Database Systems, 1963-1965, (2009).

McMurray J., Zhu L., McKillop I. and Chen H., "Ontological modeling of electronic health ınformation exchange", Journal of Biomedical Informatics, 56: 169-178, (2015).

Workman M., "Using symbols for semantic representations: a pilot study of clinician opinions of a Web 3.0 medical application", Semantic Web. Springer International Publishing, 31-38, (2016).

Zhang Y. F., Gou L., Tian Y., Li T. C., Zhang M. and Li J.S., "Design and development of a sharable clinical decision support system based on a semantic web service framework", Journal of Medical Systems, 40(5): 1-14, (2016).

"Cellscope Mobile Stetescope Project", http://mobihealthnews.com/17598/cellscope-smartphone-diagnostic-startup-raises-1m/, Last Accessed: (30 Jan 2016).

Leng S., San Tan R., Chai K. T. C., Wang C., Ghista D. and Zhong L., "The electronic stethoscope", Biomedical Engineering Online, 14(1): 66, (2015).

Frishman H. W., "Is the stethoscope becoming an outdated diagnostic tool?", American Journal of Medicine, 7(128): 668–669, (2015).

Mobile Stethoscope. http://mobilestethoscope.com/, Last Accessed (30 Jan 2016).

"Littmann 3M Stethoscope", http://www.littmann.com/wps/portal/3M/enUS/3M-Littmann/stethoscope/, Last Accessed (30 Jan 2016).

"Welch–Allyn Elite Electronic Stethoscope", http://www.welchallyn.com, Last Accessed (30 Jan 2016).

"Cardionics E-scope II", http://www.cardionics.com/clinical-e-scope.html, Last Accessed (30 Jan 2016).

"Rijuven Cardio Sleeve Stethoscope", http://rijuven.com/cardiosleeve.html, Last Accessed (30 Jan 2016).

"Ekoscope", www. ekoscope.com/, Last Accessed (30 Jan 2016).

"ViScope", www.cardionics.com/, Last Accessed (30 Jan 2016).

"Sensi Cardiac Electronic Stethoscope", www.sensicardiac.com/, Last Accessed (30 Jan 2016).

"Thinklabs", www.thinklabs.com, Last Accessed (30 Jan 2016).

"VitaDock",www.vitadock.com/, Last Accessed (30 Jan 2016).

Musen M. A., "Protégé ontology editor", Encyclopedia of Systems Biology, 1763-1765, (2013).

Horrocks I., Patel-Schneider P. F., Boley H., Tabet S., Grosof B. and Dean M., "swrl: a semantic web rule language combining OWL and RuleML", W3C Member submission, 21: 79, (2004).

Sirin E. and Parsia B., "PELLET. An OWL DL Reasoner", International Workshop on Description Logics, Whistler, 212-213, (2004).

Horridge M. and Bechhofer S., "The OWL API: A Java API for working with OWL 2 ontologies", Proceedings of the 6th International Conference on OWL: Experiences and Directions, 529: (2009).

Altinkalem D. Y., "Annelerin ateş ve ateşli havale ile ilgili bilgi düzeyleri", Aile Hekimliği Uzmanlık Tezi, T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, (2007).


Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.Politeknik Dergisi © 2014

P-ISSN 1302-0900    E-ISSN 2147-9429