Reo-Dökümle Üretilmiş AA7075 Alüminyum Alaşımının Metalografik İncelenmesi, sayfa: 585-594

Volkan KILIÇLI, Aşkın Hayat USLU, Meltem ÇİFCİ, Neşet AKAR

Özet


Bu çalışmada reo-döküm yöntemiyle şekillendirilen AA7075 alüminyum alaşımının mikroyapısı ve döküm hataları metalografik olarak araştırılmıştır. Al-Zn alaşımlarından endüstride en çok kullanılan ve dövme alüminyum alaşımı olan AA7075 alaşımı yarı-katı metal şekillendirme tekniklerinden reo-döküm yöntemiyle şekillendirilmiştir. Reo-dökümde döndürmeli entalpi dengeleme (swirled enthalpy equilibrium device-SEED) işlemi ile üretilen numuneler kullanılmıştır. Deneysel sonuçlar, AA7075 alaşımının reo-dökümle şekillendirilebileceğini göstermiştir. Reo-dökümle üretilmiş AA7075 alüminyum alaşımında dentritik mikroyapı yerine küremsi şekilde mikroyapı oluşmuştur. Reo-dökümle üretilmiş AA7075 alüminyum alaşımında, sıvı fazca zengin olan bölgelerde mikro segragasyonun sıcak yırtılmaya neden olduğu anlaşılmıştır. Radyografik muayene sonucunda merkezde çekme boşluğu ve sıcak yırtılmanın varlığı tespit edilmiştir. Numunelerin kenar bölgelerinde sıvı segregasyonundan dolayı sertlik değerinin daha düşük olduğu tespit edilmiştir.


Anahtar Kelimeler


Yarı-katı metal şekillendirme, reo-döküm, AA7075 alaşımı, sıcak yırtılma, sıvı segregasyonu.

Referanslar


Hatch J.E., “Aluminum: Properties and Physical Metallurgy”, ASM International, USA, (1984).

Kaufman J.G., “Introduction to Aluminum Alloys and Tempers”, ASM International, USA, (2000).

Kilicli V., Akar N., Erdogan M. and Kocatepe K., “Microstructural Investigation of Casting Defects in AA7075 Alloy Produced by Thixocasting”, Machines Technologies Materials Journal (MTM Journal), 9: 25-28, (2012).

Kilicli V., Akar N., Erdogan M., Kocatepe K., “Tensile fracture behavior of AA7075 alloy produced by thixocasting”, Transactions of Nonferrous Metals Sociey of China, 26: 1222-1231, (2016).

Akar N. and Mutlu İ., "Effect of Predeformation Rate in SIMA Process on Thixotropic Structure of AA2024 Aluminium Alloy". Journal of The Faculty of Engineering And Architecture of Gazi University, 25: 663-670, (2010).

Akar N., “The effect of reheating temperature on the production of thixotropic structure with SIMA process in AA2024 alloy”, Journal of The Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 26: 381-388, (2011).

Taneroğlu H., Akar N. and Kilicli V., “Examination of microstructure and mechanical properties of Al2024 alloy produced by thixocasting”, Journal of The Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 28: 803-809, (2013).

Doutre D., Hay G., Wales P. and Gabathuler J.P. “SEED: A new process for semi-solid forming”, Canadian Metallurgical Quarterly, 43: 265-272, (2004).

Doutre D., Langlais J., and Roy S., “The SEED process for semi-solid forming”, 8th International Conference on Semi-Solid Processing of Alloys and Composites, Limassol, Cyprus, 397-408, (2004).

Curle, U.A. and Govender, G. “Semi-solid rheocasting of grain refined aluminum alloy 7075”, Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 20: 832-836, (2010).

Curle, U.A., “Semi-solid near-net shape rheocasting of heat treatable wrought aluminum alloys”, Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 20: 1719-1724, (2010).

Curle, U.A. “Rheocasting an engine mounting bracket in commercial 7075”, Materials Science Forum, 690: 133-136, (2011).

Bin, Y., Weimin, M., and Xiaojun, S, “Microstructure characteristics and mechanical properties of rheocasting 7075 aluminum alloy”, China Foundry, 10: 277-281, (2013).

Guo, H.M., Yang, X.J., Wang, J.X., Bin, H.U. and Zhu, G.L., “Effects of rheoforming on microstructures and mechanical properties of 7075 wrought aluminum alloy”. Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 20: 355-360, (2010).

Kılıçlı V., “Yarı-Katı Döküm Tekniği ile Üretilen Al-Zn Alaşımlarında Yapı-Özellik İlişkisinin İncelenmesi”, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, (2010).

Vaneetveld G., Rassili A., Lecomte-Beckers J. and Atkinson H.V. “Thixoforging of 7075 aluminium alloys at high solid fraction”, Solid State Phenomena, 116: 762-765, (2006).

Eskin D.G., Suyitno Kool, W.H. and Katgerman L., “Mechanical properties in the semi-solid state and hot tearing of aluminium alloys”, Progress in Materials Science, 49: 629-711, (2004).

Kang C.G. and Lee S.M., “Effect of solid fraction and pressure on microstructure and mechanical properties and reduction in liquid segregation in the thixo-die-casting process with Al-7 pct Si alloy”, Metallurgical and Materials Transactions A, 39:1213-1224, (2008).

Chayong S, Atkinson H.V. and Kapranos P., “Thixoforming 7075 aluminium alloys”, Materials Science and Engineering A, 390: 3-12, (2005).

Atkinson H.V., Kapranos P., Liu D., Chayong S.A. and Kirkwood D.H. Thixoforming of normally wrought aluminium alloys. Materials Science Forum, 396: 131-136, (2002).


Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.Politeknik Dergisi © 2014

P-ISSN 1302-0900    E-ISSN 2147-9429