Sıvıların ve Gazların Isıl İletkenlik Katsayısını Belirleyebilmek için Laboratuvar Tipi Bir Deney Cihazının Tasarımı, İmalatı ve Test Edilmesi, sayfa: 599-605

Halil İbrahim VARİYENLİ, Cihangir ARSLAN

Özet


Bu çalışmada sıvı ve gazların ısıyı iletme kabiliyetini belirlemek amacıyla kullanılan “Isı İletim Katsayısının belirlenmesi için silindirik metoda göre ölçüm yapan laboratuvar tipi cihaz tasarımı yapılmış, imalatı gerçekleştirilmiş ve deneysel olarak test edilmiştir. Cihazın doğru çalışıp çalışmadığının kontrolü için deney malzemesi olarak kullanılan saf su ile deneyler yapılmış ve sonuçları saf suyun literatür değerleri ile karşılaştırılmıştır. Saf su ile yapılan deneyler sonucunda literatür değerine en yakın sonuçların 30 g/s debide 50 – 60 – 70 ve 80 volt değerlerinde olduğu saptanmıştır. Buna göre saf suyla yapılan deneyler sonucunda ölçülen deney sonuçları ile fiziksel özellik tablosundan alınan değerler arasındaki ortalama bağıl hata % 2,16 olarak bulunmuştur. Saf su ile yapılan deney şartlarında ısı iletkenlik katsayısı hakkında bilgi edinmek istediğimiz Alümina nano akışkanının ısı iletimi hakkında bilgi elde edilmiştir.


Anahtar Kelimeler


Isı iletim katsayısı, nano akışkan, tasarım, imalat.

Referanslar


Kayfeci, M., Kurt, H., “Sıvılar İçin Isı İletim Katsayısı Ölçüm Cihazı Tasarımı ve Deneysel Olarak İncelenmesi”, Yüksek Lisans tezi, Z. Karaelmas Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü, 22: 907-915, (2007).

Romero, J.T., Telis, V.R.N., Gabas, A.L. ve Yamashita, F., “Thermophysical Properties of Brazilian Orange uice as Affected by Temperature and Water Content”, Journal of Food Engineering, 38: 27-40, (1998).

Özkal, S.G. ve Tülek, Y., “Değişik Süt ve Bitkisel Yağ Örneklerinin Isıl İletkenlik Değerlerinin Deneysel Olarak Belirlenmesi”, Turkish J. Engineering Environmental Science, 25: 51-60, (2001).

Azoubel, P.M., Cipriani, D.C., El-Aouar, A.A., Antonio, G.C. and Murr, F.E.X., “Effect of Concentration on the Physical Properties of Cashew Juice”, Journal of Food Engineering, 66: 413–417, (2005).

Shamsudin, R., Mohamed, I.O. ve Yaman N.K.M., “Thermophysical Properties of Thai Seedless Guava Juice as Affected by Temperature and Concentration”, Journal of Food Engineering, 66: 395–399, (2005).

Tansakul, A. ve Chaisawang, P., “Thermophysical Properties of Coconut Milk”, Journal of Food Engineering, 73: 276–280, (2006).

Montgomery, D.C., Runger, G.C., “Applied Statistics and Probability for Engineers”, John Wiley & Sons, U.S.A., (2002).

Dizdar, E.N., “Uygulamalı Olasılık ve İstatistik”, ABP Yayınevi, (2004).

Özışık, M.N., “Heat Transfer”, McGraw-Hill, Singapore, (1985).


Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.Politeknik Dergisi © 2014

P-ISSN 1302-0900    E-ISSN 2147-9429