Sezgisel Bulanık TOPSIS Yöntemi Kullanarak Türkiye’nin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Değerlendirilmesi, sayfa: 629-637

Elif DAMGACI, Kurtuluş BORAN, Fatih Emre BORAN

Özet


Günümüzde hızla artan dünya nüfusu ve endüstrileşme ile enerji gereksinimi de giderek artmaktadır. Bu gereksinim ağırlıklı olarak fosil kaynaklı enerji kaynaklarından karşılanmaktadır. Son yıllarda ise fosil kaynakların azalması ile yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı Türkiye’de ve diğer dünya ülkelerinde enerji ihtiyacının karşılanması bakımından büyük önem arzetmektedir. Enerji kaynaklarının seçimi, alternatiflerin (enerji kaynağının) kriterlere göre birden çok karar verici tarafından değerlendirilmesinden ötürü bir çok kriterli grup karar verme problemi olarak görülmektedir. Bu çalışmada Sezgisel Bulanık TOPSIS yöntemi kullanılarak Türkiye için uygun yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesi teknik, ekonomik, çevresel ve sosyal faktörler dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir.  


Anahtar Kelimeler


TOPSIS, enerji, sezgisel bulanık karar verme, yenilenebilir enerji kaynakları.

Referanslar


Kahraman C., Kaya I. and Cebi S., "A comparative analysis for multiattribute selection among renewable energy alternatives using fuzzy axiomatic design and fuzzy analytic hierarchy process", Energy, 34: 1603-1616, (2009).

Afgan N.H. and Carvalho M.G., "Multi-criteria assessment of new and renewable energy power plants", Energy, 27: 739-755, (2002).

Wang J.-J., Jing Y.-Y., Zhang C.-F. and Zhao J.-H., "Review on multi-criteria decision analysis aid in sustainable energy decision-making",Renewable and Sustainable Energy Reviews, 13: 2263-2278, (2009).

Beccali M., Cellura M. and Ardente D., "Decision making in energy planning: the ELECTRE multicriteria analysis approach compared to a fuzzy-sets methodology", Energy Conversion and Management, 39: 1869-1881, (1998).

Haralambopoulos D. and Polatidis H., "Renewable energy projects: structuring a multi-criteria group decision-making framework", Renewable Energy, 28: 961-973, (2003).

Pohekar S. and Ramachandran M., "Application of multi-criteria decision making to sustainable energy planning a review", Renewable and Sustainable Energy Reviews, 8: 365-381, (2004).

Ulutaş B.H., "Determination of the appropriate energy policy for Turkey", Energy, 30: 1146-1161, (2005).

Kılıç F.Ç., "Güneş enerjisi, Türkiye’deki son durumu ve üretim teknolojileri", Engineer & The Machinery Magazine, 56: 28-40, (2015).

Sen Z., "Temiz Enerji ve Kaynakları", Su Vakfı Yayınları,İstanbul Teknik Üniversitesi, (2002).

Şenel M.C. and Koç E., "Dünyada ve Türkiye’de rüzgar enerjisi durumu-genel değerlendirme", Engineer & The Machinery Magazine, 56: 46-56, (2015).

Edwards L.M., Chilingar G., Rieke III H. and Fertl, W., "Handbook of geothermal energy", Gulf Publisng Company, 74, Houston (1982).

Arslan S., Darıcı M. and Karahan Ç., "Türkiye’nin jeotermal enerji potansiyeli". V. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi, İzmir, 21-27, (2001).

Sağlam M., Uyar T.S. and Göztepe İ., "Dalga enerjisi ve Türkiye’nin dalga enerjisi teknik potansiyeli", Elektrik Mühendisleri Odası, (2005).

Eryaşar G.K.A., Arıcı Ö.E.Ş. and Bayrakcı A.G., "Biyokütle enerjisine sektörel yaklaşım: İzmir örneği", Engineer & The Machinery Magazine, 56: 78-85, (2013).

Bektaş Yasin. and Gülmez Mehmet.., " Biyogaz destekli yenilenebilir hibrid Sistemleri ile Enerji Üretimi", Electronic Journal of Occupational Improvement and Research, 2: 124-133, (2015).

"Yenilenebilir Enerji Kaynakları", Konya Ticaret Odası Araştırma Raporu, Konya, (2006).

Külekçi Ö.C., "Yenilenebilir enerji kaynakları arasında jeotermal enerjinin yeri ve Türkiye açısından önemi", Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi, 1: 83-91, (2009).

Bayrak M. and Esen Ö., "Türkiye’nin enerji açığı sorunu ve çözümüne yönelik arayışlar", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 28, (2014).

Boran F.E., Genç S., Kurt M. and Akay D., "A multi-criteria intuitionistic fuzzy group decision making for supplier selection with TOPSIS method", Expert Systems with Applications, 36: 11363-11368, (2009).

Xu Z., "Intuitionistic fuzzy aggregation operators", Fuzzy Systems, IEEE Transactions on, 15: 1179-1187, (2007).


Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.Politeknik Dergisi © 2014

P-ISSN 1302-0900    E-ISSN 2147-9429