Mermer Fabrikalarında Kullanılan Büyük Çaplı Dairesel Testerelerin (S/T) Performans Analizi, sayfa: 651-662

Deniz TUMAÇ, Sahand TOLOUEİ

Özet


Büyük çaplı dairesel testerelerin (S/T) bloklardan plaka kesim performansları bugüne kadar birçok araştırmacı tarafından incelenmiştir. Yapılan araştırmalarda özellikle doğal taşların fiziksel ve mekanik özellikleri ile S/T makinesinin kesim performansı arasındaki ilişkiler irdelenmiştir.

Bu çalışmada, Muğla Milas beyaz mermeri, Afyon şeker mermeri, Antalya kireçtaşı, Milas açık beyaz mermeri ve Marmara koyu gri mermerinin fabrikalarda S/T performans ölçümleri detaylıca yapılmıştır. S/T kesimi yapılan bloklardan numuneler alınarak tek eksenli basınç dayanımı (UCS), Brazilian çekme dayanımı (BTS), Cerchar aşındırıcılık indeksi (CAI), Shore scleroscope sertliği, Schmidt çekici sertliği ve yoğunluk deneyleri ISRM ve ASTM standartlarına uygun olarak yapılmıştır. S/T makinelerinin plaka üretim performanslarının tahmini için basit ve çoklu regresyon analizleri yapılarak yeni bir performans tahmin modeli önerilmiştir. Basit regresyon analizlerinde kayacın hangi mekanik özelliğinin S/T performansına etkisi olduğu belirlenmiştir. Yapılan çoklu regresyon analizlerinde doğal taşların UCS ve CAI değerleri kullanılarak yeni bir istatistiksel model önerilmiştir. Önerilen modelin güvenilirliği literatürden elde edilen S/T kesim performanslarıyla irdelenmiştir. Karşılaştırmalar ve doğrulamalar önerilen modelin S/T plaka üretim tahmini için güvenilir bir araç olduğunu göstermektedir. 


Anahtar Kelimeler


Büyük çaplı dairesel testere (S/T), doğal taş, fiziksel ve mekanik özellikler, regresyon analizi.

Referanslar


Burgess R. B., “Circular sawing granite with diamond saw blades”, Fifth Industrial Diamond Seminar, 3-10, (1978).

Hausberger P., “Causes of the different behaviour of rocks when machined with diamond tools”, Ind Diamond Rev., 3: 1-25, (1989).

Ceylanoglu A. And Gorgulu K., “The performance measurement results of stone cutting machines and their relations with some material properties”, Sixth International Symposium on Mine Planning and Equipment Selection, Ostrava, Czech Republic, 393-398, (1997).

Brook B., “Principles of diamond tool technology for sawing rock”, Int J Rock Mech Min Sci, 39(1) :41-58, (2002).

Wie X., Wang C.Y. and Zhou Z.H., “Study on the fuzzy ranking of granites sawability”, J Mater Process Technol, 139(1-3): 277-280, (2003).

Gunaydin O., Kahraman S. And Fener M., “Sawability prediction of carbonate rocks from brittleness indexes”, J S Afr Inst Min Metall, 104: 239-243, (2004).

Kahraman S., Fener M. and Gunaydin O., “Predicting the sawability of carbonate rocks using multiple curvilinear regression analysis”, Int J Rock Mech Min Sci, 41(7): 1123-1131, (2004).

Norling R.G., “Mechanical properties and the composition of some Swedish natural stone types and their effect on cutting results”, Conference on Diamond in The Construction and Stone industry, Germany, (1971).

Clausen R., Wang C.Y. and Meding M., “Characteristics of acoustic emission during single diamond scratching of granite”, Ind Diamond Rev, 3: 96-99, (1996).

Zhang S.H. and Lu F., “A new method of grading the sawability of natural rock materials”, Key Eng Mater, 250: 293-296, (2003).

Kahraman S., Altun H., Tezekici B.S. and Fener M., “Sawability prediction of carbonate rocks from shear strength parameters using artificial neural networks”, Int J Rock Mech Min Sci, 43(1):157-164, (2006).

Delgado NS, Rodriguez-Rey A, Rio LMS, Sarria ID, Calleja L. and Argandona VGR., “The influence of micro hardness on the sawability of Pink Porrino granite (Spain)”, Int J Rock Mech Min Sci, 42(1): 161-166, (2005).

Tutmez B, Kahraman S. and Gunaydin O., “Multifactorial fuzzy approach to the sawability classification of building stones”, Constr Build Mater, 21(8): 1672-1679, (2007).

Ribeiro RP, Paraguassu AB, Rodrigues J.E., “Sawing of blocks of siliceous dimension stone: influence of texture and mineralogy”, Bull Eng Geol Environ, 66(1): 101-107, (2007).

Kahraman S. and Gunaydin O., “Indentation test to estimate the sawability of carbonate rocks”, Bull Eng Geol Environ, 67(4): 507-511, (2008).

Guney A., “Performance prediction of large-diameter circular saws based on surface hardness tests for Mugla (Turkey) marbles”, Rock Mech Rock Eng, 44(3): 357-366, (2011).

Tumac D., “Predicting the performance of large diameter circular saws based on Schmidt hammer and other properties for some Turkish carbonate rocks”, Int J Rock Mech Min Sci, 75: 159-168, (2015).

Tumac D., “Artificial neural network application to predict the sawability performance of large diameter circular saws”, Measurement, 80: 12-20, (2016).

International Society of Rock Mechanics (ISRM). “The complete ISRM suggested methods for rock characterization, testing and monitoring”, London: Pergamon Press, (1981).

American Society for Testing and Materials (ASTM). “Standard test method for laboratory determination of abrasiveness of rock using the CERCHAR method”, ASTM D7625-10, (2010).

Fener M, Kahraman S. and Ozder M.O., “Performance prediction of circular diamond saws from mechanical rock properties in cutting carbonate rocks”, Rock Mech Rock Engng, 40(5): 505-517, (2007).


Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.Politeknik Dergisi © 2014

P-ISSN 1302-0900    E-ISSN 2147-9429