Farklı Özlü Tel Kullanılarak Birleştirilen S275 Yapı Çeliğinin Mekanik ve Mikroyapı Özelliklerinin İncelenmesi, sayfa: 675-680

Bekir ÇEVİK

Özet


Özlü teller, iç kısımlarına yerleştirilen ve toz halindeki çeşitli bileşenlerden oluşmaktadır. Özü oluşturan bileşenlerin amaca göre değiştirilebilmesi sayesinde özlü teller çok yönlü kullanım özelliklerine sahiptirler. Günümüzde değişik kaynak yöntemleri ve değişik malzemeler için geliştirilmiş olan özlü teller (elektrotlar) bulunmaktadır. Bu nedenle özlü tel ark kaynak yönteminde özlü tel elektrotlarla yapılan mekanize kaynak da gittikçe önem kazanmaktadır. Özlü tel ark kaynak yönteminde farklı koruyucu gazlar ve karışımları ile kullanımı konusunda araştırmalar devam etmektedir. Bu çalışmada, S275 yapı çeliği levhalar özlü tel ark kaynak yöntemi ile rutil ve bazik özlü teller kullanılarak ticari saflıktaki argon atmosferinde birleştirilmiştir. Bu amaçla 10 mm kalınlıktaki S275 çelik levhalara 70o çift V kaynak ağız formu oluşturulmuştur. Kaynaklı numunelerin mekanik ve mikroyapı özelliklerini belirlemek için çekme ve sertlik testi ile metalografik incelemeler yapılmış ve saf argon gazının farklı özlü teller ile kullanılabilirliği araştırılmıştır. Yapılan çekme testi sonucunda en yüksek mekanik özellikler bazik özlü tel ile yapılan kaynak dikişlerinden elde edilmiştir. Çekme testi esnasında kaynaklı numunelerdeki ayrılma, genellikle de geçiş bölgesine yakın yerlerde meydana gelmiştir. Bütün kaynak parametrelerinde, kaynak metali sertliğinin ısının tesiri altında kalan bölge (ITAB) ve esas metalden yüksek olduğu görülmüştür. Mikroyapı çalışmaları sonucunda ITAB’ta tane irileşmesinin meydana geldiği tespit edilmiştir. 


Anahtar Kelimeler


Özlü tel ark kaynağı, rutil ve bazik özlü tel, saf argon, S275 yapı çeliği, mekanik özellikler, mikroyapı.

Referanslar


Ghazvinlo H.R. and Honarbakhsh A., “Effect of gas-shielded flux cored arc welding parameters on weld width and tensile properties of weld metal in a low carbon steel”, Journal of Applied Science, 10 (8): 658-663, (2010).

Eryürek İ. B., “Gazaltı (MIG/MAG) kaynağı”, Askaynak Yayınları, İstanbul, (1998).

Kahraman N. and Gülenç B., “Modern kaynak teknolojisi”, EPA-MAT Basım Yayın Ltd. Şti, (2009).

Morimoto T., “Developments in flux-cored wire for gas-shielded arc welding”, Kobelco Technology Review, 26: 49-56, (2005).

Katherasan D., Sathiya P. and Raja A., “Shielding gas effects on flux cored arc welding of AISI 316L (N) austenitic stainless steel joints”, Materials and Design, 45: 43–51, (2013).

Durgutlu A., “Experimental investigation of the effect of hydrogen in argon as a shielding gas on TIG welding of austenitic stainless steel”, Materials and Design, 25: 19-23, (2004).

Oğuz, B., “Arc welding”, Oerlikon-Erdini Basım ve Yayınevi, İstanbul, 1989.

Sönmez U. and Ceyhun V., “Investigation of mechanical and microstructural properties of S 235 JR (ST 37-2) steels welded joints with FCAW”, Kovove Materialy-Metallic Materials., 52: 57-63, (2014).

Işık A.O., “MAG kaynağinda özlü tel elektrod tipinin kaynak dikişi özelliklerine etkisinin incelenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, (2014).

Güner M., “MAG kaynağında elektrot tipinin (çıplak tel-özlü tel) kaynak dikişi özelliklerine etkisinin incelenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, (2007).

Kılınçer S., Kahraman N., “MIG weldıng of AISI 409 and Ç1010 steel using an austenitic electrode and investigation of their mechanical properties”, J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ., 24(1): 23-31, (2009).

Karadeniz E., Ozsarac U. and Yildiz C., “The effect of process parameters on penetration in gas metal arc welding processes”, Material and Design, 28: 649-656, (2007).

Anık, S., “Farklı metallerin Kaynağı, Gedik Kaynak Dünyası, 4-8, İstanbul, (1988).

Durgutlu A., Kahraman N. veGülenç, B., “Tozaltı ark kaynağında kaynak tozunun mikroyapı ve mekanik özelliklere etkisinin incelenmesi”, Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 11: 1-8, (2002).

Kaya Y., Kahraman N., Durgutlu A. ve Gülenç B., “Ferritik paslanmaz çelik ile düşük karbonlu çelik malzemelerin farklı kaynak yöntemleriyle birleştirilebilirliğinin araştırılması”, International Iron & Steel Symposium, Karabük, Türkiye, 779-788, (2012).

Akay A. A., Kaya Y. ve Kahraman N., “Farklı özellikteki malzemelerin tozalti ark kaynak yöntemi ile birleştirilmesi ve birleştirmelerin tahribatli ve tahribatsiz muayenesi, SAÜ. Fen Bil. Der., 17(1): 85-96, (2013).

Kaya, Y., Kahraman, N., Durgutlu, A. ve Gülenç, B., “Tozaltı ark kaynağı ile birleştirilen farklı kalınlıktaki Grade A gemi saclarının mekanik özelliklerinin araştırılması”, e-Journal of New World Science Academy, 5(2): 348-352, (2010).

Kılınçer S., “Düşük karbonlu çeliklerin tozaltı ark kaynak yöntemi ile kaynak edilebilirliğinin ve mekanik özelliklerinin incelenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, (1998).


Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.Politeknik Dergisi © 2014

P-ISSN 1302-0900    E-ISSN 2147-9429