İstenmeyen Elektronik Postaların (SPAM)Filtrelenmesi için Bir Uzman Sistem Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi, sayfa: 267-274

Cahide ÜNAL, İsmail ŞAHİN

Özet


Günümüzde internet teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla gelişen elektronik haberleşme bazı sorunları da beraberinde getirmiştir. Elektronik haberleşmenin en önemli sorunlarından biri SPAM olarak isimlendirilen istenmeyen mesajların internette yayılmasıdır. Bu çalışmada, istenmeyen elektronik postaları (SPAM) filtrelemek için bir uzman sistem tasarlanmış ve sonuçları ortaya konulmuştur. Öncelikle, SPAM filtreleme yazılımları ile ilgili bir literatür taraması yapılmıştır. Daha sonra tasarlanan uzman sistem uygulaması adım adım anlatılmıştır. Uygulamada ilk olarak SPAM ve normal e-posta olmak üzere 4601 elektronik postadan oluşan bir veri kümesi hazırlanmıştır. Veri kümesindeki her e-postanın içeriği incelenmiş, metinlerdeki nitelikler belirlenmiştir. Geliştirilen sistem, bu niteliklerden seçim yaparak ve e-postaların IP adreslerine bakarak sözkonusu niteliklerin SPAM olup olmadığına karar vermektedir. Çalışmanın başarısı gerçek zamanlı ugulamalar ile ortaya konmuştur.


Anahtar Kelimeler


E-Posta, SPAM, Uzman Sistem, Yapay Zeka

Referanslar


Kaya, Y., Yeşilova, A., & Tekin, R., “İstenmeyen Elektronik Postaların (Spam) Filtrelenmesinde Kaba Küme Yaklaşımının Kullanılması”, Elektrik-Elektronik Bilgisayar Sempozyumu (FEEB 2011), Elazığ, 148-153, (2011).

Sivanadyan, T., “Detecting Spam emails using neural networks”, www.cae.wisc.edu/~ece539/project/f03/sivanandyan.pdf (Erişim Tarihi: 12.04.2016).

Gündüz, H. C., “Spam 2.0, Tespit ve Engelleme Yöntemleri”. Akademik Bilişim 07, Kütahya, 677-683, (2007).

Nabiyev, V. V., “Yapay zeka: problemler-yöntemler-algoritmalar”. Seçkin Yayıncılık, Ankara, (2005).

A. Doğaç, “Uzman Sistemler”, Elektronik Mühendisliği Dergisi, 373: 87-91, (1990).

Üstkan, S., “Uzman Sistemler-Genel”, Sakarya Üniversitesi, (2007).

Baykal, N., & Beyan, T., “Bulanık mantık: uzman sistemler ve denetleyiciler”, Bıçaklar Kitabevi, Ankara, (2004).

Bilişim Teknolojileri., “İnternet ve E-Posta Yönetimi”, MEB, Ankara, (2011).

İnternet: http://yunus.hacettepe.edu.tr/~sadi/dersler/e-posta_kurallar.html, (Erişim Tarihi: 15.05.2016)

İnternet: https://tr.wikipedia.org/wki/E-posta , (Erişim Tarihi: 15.05.2016)

İnternet:https://seminer.linux.org.tr/seminer%adnotlari/spamiltreleme.sxi, (Erişim Tarihi: 15.05.2016)

Şahinaslan, Ö, Borandağ, E, Can, E, Şahinaslan, E., “Posta Sunucularında Spam Önleme Teknikleri”, Akademik Bilişim’09, Şanlıurfa, 737-743, (2009).

Yüksel, M. E, Odabaşı, Ş. D., “SMTP Protokolü ve Spam Mail Problemi”, Akademik Bilişim 2010, Muğla, (2010).

Erkalan, M, Calp, M. H, Şahin, İ., “Çoklu Zekâ Kuramından Yararlanılarak Meslek Seçiminde Kullanılacak Bir Uzman Sistem Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi”, International Journal of InformaticsTechnologies, 5 (2): 49-55, (2012).

Şahin, İ, Calp, M. H, Akça, Ö., “Kredibilite Notu Değerlendirmeye Yönelik Bir Uzman Sistem Yaklaşımı”. Politeknik Dergisi,14 (1): 79-83, (2011).


Tam Metin: PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.



Politeknik Dergisi © 2014

P-ISSN 1302-0900    E-ISSN 2147-9429