Politeknik Dergisi

DERGİMİZ TÜBİTAK-ULAKBİM DERGİ DİZİN INDEX'İNDE MÜHENDİSLİK ve TEMEL BİLİMLER VERİ TABANINDA ve GOOGLE SCHOLAR'da TARANMAKTADIR.

http://cabim.ulakbim.gov.tr/tr-dizin/tr-dizinde-dizinlenen-dergi-listesi/

 *** Yayımlanması uygun görülen makalelere ait DOI numaraları dizgi aşamasında verilmektedir. 

Prof. Dr. Adnan SÖZEN

Politeknik Dergisi Editörü 

 

GELECEK SAYI (IN PROGRESS)

1. Elif Özden Yenigün

            Karbon Nanotüp-Polimer Nanokompozitlerde Çok Boyutlu Modelleme İle Arayüz Özelliklerinin İncelenmesi

2. İlker Tekin, Türkay Kotan, Muhammet Yurdakul, Erdal Öner

             Bayburt Bölgesinde Bulunan Farklı Agrega Tipleri İle Üretilen Geleneksel Betonların Mekanik Mukavemetleri Üzerine Bir Çalışma

3. Berna Bolat  

            A Comparison Of Metaheuristics For The Allocation Of Elevators To Calls İn Buildings

4. İlknur Kars Durukan, Mustafa Kemal Öztürk, Süleyman Özçelik, Ekmel Özbay 

              Analyzing The Ingan LED Structures For White LED Applications

5. Burak Öztürk, Özkan Küçük, İrem Düzdar, Samed Varhan, Hüseyin Alp Çetindağ

             Boru Bağlantı Elemanlarının Döküm Seri Üretiminde Optimizasyon

6. Duygu Çelik Ertuğrul, Pelin Hürcan Alpay

             Pediatrik Hastalarda Ontoloji Tabanlı Mobil Ateş Takip Ve Konsültasyon Sisteminin Geliştirilmesi

7. Nesrin İlgin Beyazit, Hüsamettin Bulut, Yunus Demirtaş

               Yatay Düzleme Gelen Difüz Işınım Modellerinin Ölçüm Sonuçlarına Göre Analizi         

8. Uğur Serincan

                Kuantum Nokta Ara Bant Oluşumlu Güneş Pilinin Büyütülmesi, Fabrikasyonu Ve Karakterizasyonu

9. Ömer Ersoy, Mahmut Özbay, Filiz Ç. Karafakı, Demet Erol

                The Environmental Importance Of Flue Gas Purification Systems; Case Of Yatağan Thermal Power Station

10. İrfan Uçkan

            Exergy Analysis Of Solar Radiation Based On Long Term For Van City

11. Volkan Kılıçlı, Aşkın Hayat Uslu, Meltem Çifci, Neşet Akar   

            Reo-Dökümle Üretilmiş AA7075 Alüminyum Alaşımının Metalografik İncelenmesi

12. Halil İbrahim Variyenli, Cihangir Arslan

            Sıvıların Ve Gazların Isıl İletkenlik Katsayısını Belirleyebilmek İçin Laboratuvar Tipi Bir Deney Cihazının Tasarımı, İmalatı Ve Test Edilmesi

13. Gülsüm Topateş

              Al2O3 Ceramıcs With Graded Porosity Produced From Natural And Artificial Pore Formers

14. Hakan Keskin, Erhan Mutlu

               Impacts Of Impregnation With Fire Retardant Chemicals On The MOE İn Bending Of Some Woods

15. Banu Soylu

             Çok Kriterli Stok Alanı Atama Problemi Ve Bir Uygulama

 16. Elif Damgacı, Kurtuluş Boran, Fatih Emre Boran

            Sezgisel Bulanık TOPSIS Yöntemi Kullanarak Türkiye’nin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Değerlendirilmesi

17. Battal Gazi Yalçın

            Termoelektrik Uygulamalar İçin İkili Yarıiletken Bbi Malzemesi’nin Taşıyıcı Özellikleri

18. Osman Şimşek, Murat Gökçe

              Ankara- Kalecik Kilinin Genleşebilme Özelliğinin Araştırılması

19. Mehmet Hanifi Doğru

               Modification Of Hardening Parameter For Computational Plasticity

20. Deniz Tumaç, Sahand Tolouei 

                   Mermer Fabrikalarında Kullanılan Büyük Çaplı Dairesel Testerelerin (S/T) Performans Analizi

21. Nevin Çankaya, Özlem Sökmen   

                Biyopolimerler Ve Montmorillonit Kil Nanokompozitleri

22. Bekir Çevik         

            Farklı Özlü Tel Kullanılarak Birleştirilen S275 Yapı Çeliğinin Mekanik Ve Mikroyapı Özelliklerinin İncelenmesi

23. Yücel Gençer, Mehmet Tarakçı

            Kontrollü Atmosferde Üretilmiş Fe-Co İkili Alaşımlarının Borlanması Ve Karakterizasyonu

24 Ahmet Uyumaz, Hamit Solmaz

        Emme Havası Giriş Sıcaklığı Ve Ön Karışımlı Yakıt Oranının RCCI Yanma Karakteristiklerine Ve Motor Performansına Etkileri

25. Cenk Budayan

          Türk İnşaat Sektörü İçin Proje Portföy Yönetimi Uygulamaları

26. Hakan Keskin, Nihat Dağlıoğlu

            Impacts of Impregnation with Tanalith-E Waterbone Preservative on the Compression Strength of Some Woods

27. Latif Onur Uğur

           MOORA Optimizasyon Yaklaşımı İle İnşaat Proje Müdürü Seçimi: Çok Kriterli Bir Karar Verme Uygulaması

28. Mehmet Fatih Işık, Cemal Yılmaz, Ercan Işık

        Tarımsal Arazi Sulama Sistemlerinde Mobil Uygulamalar: Örnek Bir Çalışma

29. Savaş Dilibal

        Nikel-Titanyum Şekil Bellekli Alaşımların Süperelastik Davranışına Isıl İşlemin Etkisi                                                                   


Cilt 20, Sayı 2 (2017)

İçindekiler

Makaleler

İçindekiler PDF
Editör /Editör
Kapak Sayfası PDF
Editör /Editör
Çekici Römork Aracında Spoiler Yapısının Sürükleme Katsayısına Etkisinin Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği İle Analizi, sayfa: 251-256 PDF
Cihan BAYINDIRLI
Fiber Optik Kabloda Meydana Gelen Raman Saçılmasının Analizi, sayfa: 257-265 PDF
Selim BOYDAK, Murat YÜCEL
İstenmeyen Elektronik Postaların (SPAM)Filtrelenmesi için Bir Uzman Sistem Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi, sayfa: 267-274 PDF
Cahide ÜNAL, İsmail ŞAHİN
Mekanik Titreşimin Küresel Grafitli Dökme Demirlerin Mikroyapı ve Mekanik Özelliklerine Etkileri, sayfa: 275-282 PDF
Hasan HASIRCI
Asenkron Motor Rotor Arızalarının İstatiksel Analiz Yöntemi ile Değerlendirilmesi, sayfa: 283-289 PDF
Abdurrahman ÜNSAL, Ahmet KABUL
Türkiye Şartlarında TS 825 Kapsamında Farklı Duvar Tiplerinin Isıl Etkinlikleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma, sayfa: 291-302 PDF
İzzet YÜKSEK, Serkan SIVACILAR
Doğal Arazi Koşullarında Yapı-Zemin Dinamik Etkileşim Deneyi, sayfa: 303-311 PDF
Fatih GÖKTEPE, Erkan ÇELEBİ, Hüseyin Serdar KÜYÜK
Effect on the Electrical Characterizations of Temperature and Frequency Depending on Series Resistance and Interface States in MS Structure, pages: 313-318 PDF (English)
Barış KINACI
Taşıt Elemanlarının Yapısal Optimizasyon Teknikleri ile Optimum Tasarımı, sayfa: 319-323 PDF
Ali Rıza YILDIZ
Yapı-Temel-Zemin Sismik Etkileşim Probleminin Adapazarı Bölgesi İçin Empedans Fonksiyonları Yardımıyla Analizi, sayfa: 325-332 PDF
Mustafa Yavuz ÇETİNKAYA, Erkan ÇELEBİ, Osman KIRTEL
Modelling of Drill Bit Temperature and Cutting Force in Drilling Process Using Artificial Neural Networks, pages: 333-340 PDF (English)
Ramazan ÇAKIROĞLU, Selçuk YAĞMUR, Adem ACIR, Ulvi ŞEKER
Fotovoltaik Paneller Kullanılarak Sisleme Sistemi ile Dış Ortamların Soğutulmasının Araştırılması, sayfa: 341-349 PDF
Hikmet ESEN
Mechanochemical Activation of Sodium Geopolymers Containing Carbon-Nano Powder, pages: 351-356 PDF (English)
Cengiz BAĞCI, Zehra DÜZGÜN
Investigation on the Effects of Thermal Parameters in Historic Primary School in İzmit in the Context of Refurbishment Process, pages: 357-367 PDF (English)
Neslihan TÜRKMENOĞLU BAYRAKTAR, Emre KİSHALI, Mohammad ABUDSAMHADANA
Betonda Atık Mermer Tozu Kullanımının Karbonatlaşmaya Etkisi, sayfa: 369-376 PDF
Salih YAZICIOĞLU, Cuma KARA
Experimental Investigation of the Effects of Electrodes on EDM Hole Drilling Process, pages: 377-382 PDF (English)
Kürşad GÖV
Türkiye’deki LEED NC 2009 Sertifikalı Binaların Enerji ve Atmosfer Kredilerinin Değerlendirilmesi, sayfa: 383-392 PDF
Aslı Pelin GÜRGÜN
An Investigation of Injection Parameters of Ti-6Al-7NbFabricated by Powder Injection Molding, pages: 393-399 PDF (English)
Mehmet SUBAŞI, Asghar SAFARIAN, Çetin KARATAŞ
Kumyer Mevkii Arkeolojik Seramiklerin ESR Analizi ve ESR Yaş Tayinine Uygunluğunun Belirlenmesi, sayfa: 401-408 PDF
Gamze BAKKAL, Ülkü SAYIN, İlker IŞIK, Ayhan ÖZMEN, Hamdi Şükür KILIÇ
AISI 52100 Rulman Çeliğinin İşlenebilirliğinin Yüzey Pürüzlülüğü, Takım Ömrü ve Sıcaklık Kriterlerine Göre Araştırılması, sayfa: 409-417 PDF
Ulaş ÇAYDAŞ, Osman KUNCAN, Mahmut ÇELİK
AA 7075-T6 Alaşımının Delinmesinde Kesme Parametrelerinin Yüzey Pürüzlülüğü, Takım Sıcaklığı Ve İlerleme Kuvvetine Etkilerinin Araştırılması, sayfa: 419-425 PDF
Ulaş ÇAYDAŞ, Mahmut ÇELİK
The Need for the Integration of Land Use Planning and Water Quality Modeling in the Case of Fethiye Bay, pages: 427-435 PDF (English)
Pelin FİDANOĞLU YILDIRIM, Asu İNAN, Lale BALAS, Nihal YILMAZ, Kağan CEBE
Enhancement of Conversion using Ceramic Membrane in Esterification of Acrylic Acid with Butanol, pages: 437-440 PDF (English)
Emine SERT, Ferhan S. ATALAY
Farklı Soğurucu Yüzey Tiplerine Sahip Düzlemsel Kolektörlerin Deneysel Analizi, sayfa: 441-449 PDF
Mustafa Bahadır ÖZDEMİR, Mehmet Mustafa YATARKALKMAZ, Gökay DAĞLI
Analysis of Usability of Waste Erosion Wires as Fiber in Reactive Powder Concrete, pages: 451-457 PDF (English)
Metin İPEK
Mermer Ocaklarında Elmas Tel Kesme ve Zincirli Kollu Kesme Makinelerinin Birlikte Kullanımının İncelenmesi, sayfa: 459-473 PDF
Mustafa Yavuz ÇELİK, Metin ERSOY, Liyaddin YEŞİLKAYA, Zehra KAYI
Performance Analysis of A Spark Ignition (SI) Otto Cycle (OC) Gasoline Engine Under Realistic Power (RP) And Realistic Power Density (RPD) Conditions, pages: 475-486 PDF (English)
Güven GONCA
Modeling and Analysis of a Microfluidic Capillary Valve, pages: 487-494 PDF (English)
Ender YILDIRIM
Atık Su Arıtma Tesislerinde Enerji Verimliliği, sayfa: 495-502 PDF
Harun TÜRKMENLERPoliteknik Dergisi © 2014

P-ISSN 1302-0900    E-ISSN 2147-9429