Kütüphaneciler İçin Bilgi

Kütüphanelere, bu açık erişimli dergiyi elektronik dergileri içine almaları önerilir. Açık Dergi Sitemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi Public Knowledge Project bağlantısından elde edilebilir.
Politeknik Dergisi © 2014

P-ISSN 1302-0900    E-ISSN 2147-9429