Cilt 20, Sayı 3 (2017)

İçindekiler

Makaleler

İçindekiler PDF
Editör /Editör
Kapak Sayfası PDF
Editör /Editör
Karbon Nanotüp-Polimer Nanokompozitlerde Çok Boyutlu Modelleme ile Arayüz Özelliklerinin İncelenmesi, sayfa: 503-511 PDF
Elif ÖZDEN YENİGÜN
Bayburt Bölgesinde Bulunan Farklı Agrega Tipleri ile Üretilen Geleneksel Betonların Mekanik Mukavemetleri Üzerine Bir Çalışma, sayfa: 513-518 PDF
İlker TEKİN, Türkay KOTAN, Muhammet YURDAKUL, Erdal ÖNER
A Comparison of Metaheuristics for the Allocation of Elevators to Calls in Buildings, pages: 519-529 PDF (English)
Berna BOLAT, Oğuz ALTUN, Pablo CORTES, Yunus Emre YILDIZ, Ali Osman TOPAL
Analyzing The InGaN LED Structures for White LED Applications, pages: 531-536 PDF (English)
İlknur KARS DURUKAN, Mustafa Kemal ÖZTÜRK, Süleyman ÖZÇELİK, Ekmel ÖZBAY
Seri Üretim Boru Bağlantı Elemanlarının Döküm İşleminde Optimizasyon, sayfa: 537-542 PDF
Özkan KÜÇÜK, Burak ÖZTÜRK, İrem DÜZDAR, Samed VARHAN, Hüseyin Alp ÇETİNDAĞ
Pediatrik Hastalarda Ontoloji Tabanlı Mobil Ateş Takip ve Konsültasyon Sisteminin Geliştirilmesi, sayfa: 543-556 PDF
Duygu ÇELİK ERTUĞRUL, Pelin HÜRCAN ALPAY
Yatay Düzleme Gelen Difüz Işınım Modellerinin Ölçüm Sonuçlarına Göre Analizi, sayfa: 557-563 PDF
Nesrin İLGİN BEYAZİT, Hüsamettin BULUT, Yunus DEMİRTAŞ
Kuantum Nokta Ara Bant Oluşumlu Güneş Hücresinin Büyütülmesi, Fabrikasyonu ve Karakterizasyonu, sayfa: 565-569 PDF
Uğur SERİNCAN, Hülya KURU MUTLU, Mustafa KULAKCI
The Environmental Importance of Flue Gas Purification Systems; Case of Yatağan Thermal Power Station, pages: 571-577 PDF (English)
Ömer ERSOY, Mahmut ÖZBAY, Filiz ÇETİNKAYA KARAFAKI, Demet EROL
Exergy Analysis of Solar Radiation Based on Long Term for Van City, pages: 579-584 PDF (English)
İrfan UÇKAN
Reo-Dökümle Üretilmiş AA7075 Alüminyum Alaşımının Metalografik İncelenmesi, sayfa: 585-594 PDF
Volkan KILIÇLI, Aşkın Hayat USLU, Meltem ÇİFCİ, Neşet AKAR
Al2O3 Ceramics with Graded Porosity Produced from Natural and Artificial Pore Formers, pages: 595-598 PDF (English)
Gülsüm TOPATEŞ
Sıvıların ve Gazların Isıl İletkenlik Katsayısını Belirleyebilmek için Laboratuvar Tipi Bir Deney Cihazının Tasarımı, İmalatı ve Test Edilmesi, sayfa: 599-605 PDF
Halil İbrahim VARİYENLİ, Cihangir ARSLAN
Impacts of Impregnation with Fire Retardant Chemicals on the MOE in Bending of Some Woods, pages: 607-612 PDF (English)
Hakan KESKİN, Erhan MUTLU
Çok Kriterli Stok Alanı Atama Problemi ve Bir Uygulama, sayfa: 613-621 PDF
Banu SOYLU
Nikel-Titanyum Şekil Bellekli Alaşımların Süperelastik Davranışına Isıl İşlemin Etkisi, sayfa: 623-627 PDF
Savaş DİLİBAL
Sezgisel Bulanık TOPSIS Yöntemi Kullanarak Türkiye’nin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Değerlendirilmesi, sayfa: 629-637 PDF
Elif DAMGACI, Kurtuluş BORAN, Fatih Emre BORAN
Ankara- Kalecik Kilinin Genleşebilme Özelliğinin Araştırılması, sayfa: 639-645 PDF
Osman ŞİMŞEK, Murat GÖKÇE
Modification of Hardening Parameter for Computational Plasticity, pages: 647-650 PDF (English)
Mehmet Hanifi DOĞRU
Mermer Fabrikalarında Kullanılan Büyük Çaplı Dairesel Testerelerin (S/T) Performans Analizi, sayfa: 651-662 PDF
Deniz TUMAÇ, Sahand TOLOUEİ
Biyopolimerler ve Montmorillonit Kil Nanokompozitleri, sayfa: 663-673 PDF
Nevin ÇANKAYA, Özlem SÖKMEN
Farklı Özlü Tel Kullanılarak Birleştirilen S275 Yapı Çeliğinin Mekanik ve Mikroyapı Özelliklerinin İncelenmesi, sayfa: 675-680 PDF
Bekir ÇEVİK
Kontrollü Atmosferde Üretilmiş Fe-Co İkili Alaşımlarının Borlanması ve Karakterizasyonu, sayfa: 681-688 PDF
YÜCEL GENÇER, Mehmet TARAKÇI
Emme Havası Giriş Sıcaklığı ve Ön Karışımlı Yakıt Oranının RCCI Yanma Karakteristiklerine ve Motor Performansına Etkileri, sayfa: 689-698 PDF
Ahmet UYUMAZ, Hamit SOLMAZ
İstanbul Bölgesinde Çalışan İnşaat Firmalarında Proje Portföy Yönetimi Uygulamaları, sayfa: 699-709 PDF
Cenk BUDAYAN
Effects of Impregnation with Tanalith-E on the Compression Strength of Some Woods, pages: 711-716 PDF (English)
Hakan KESKİN, Nihat DAĞLIOĞLU
MOORA Optimizasyon Yaklaşımı ile İnşaat Proje Müdürü Seçimi: Çok Kriterli Bir Karar Verme Uygulaması, sayfa: 717-723 PDF
Latif Onur UĞUR
Tarımsal Arazi Sulama Sistemlerinde Mobil Uygulamalar: Örnek Bir Çalışma, sayfa: 725-731 PDF
Mehmet Fatih IŞIK, Cemal YILMAZ, Ercan IŞIK
Ekolojik Yalıtım Malzemesi Üretiminin Analitik Hiyerarşi Prosesi ile Değerlendirilmesi, sayfa 733-742 PDF
Figen BALOPoliteknik Dergisi © 2014

P-ISSN 1302-0900    E-ISSN 2147-9429