Yazar Detayları

ACIR, Adem

 • Cilt 10, Sayı 3 (2007) - Makaleler
  ThO2 Yakıtlı Bir Füzyon-Fisyon Hibrid Reaktöründe Farklı Reflektör Malzemelerin Nötronik Performansa Etkisi
  Özet  PDF
 • Cilt 10, Sayı 2 (2007) - Makaleler
  ThSi2 Yakıtlı Flibe Soğutuculu Bir Füzyon-Fisyon Hibrid Reaktöründe Farklı Trityum Üretim Malzemelerinin Kullanılmasının Fisil ve Fusil Yakıt Üretimine Etkileri
  Özet  PDF
 • Cilt 8, Sayı 2 (2005) - Makaleler
  Farklı Uranyum (Uo2,Uc,U3si2) Yakıtları Kullanılarak CANDU Reaktör Performansının Araştırılması
  Özet  PDF
 • Cilt 6, Sayı 2 (2003) - Makaleler
  UC2 YAKITLI BİR HİBRİD REAKTÖRÜN FARKLI NÖTRON KÜTÜPHANELERİNE GÖRE NÖTRONİK PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRLMASI
  Özet  PDF
 • Cilt 6, Sayı 3 (2003) - Makaleler
  TALAŞ KALDIRMA İŞLEMLERİNDE KESİCİ TAKIM VE TALAŞ ARASINDA OLUŞAN SICAKLIK DAĞILIMININ SONLU FARKLAR METODU İLE ANALİZİ
  Özet  PDF
 • Cilt 7, Sayı 3 (2004) - Makaleler
  HSS Torna Kalemindeki Talaş Açısının Kesme Kuvvetlerine Etkisi
  Özet  PDF
 • Cilt 16, Sayı 4 (2013) - Makaleler
  BİR HİBRİT REAKTÖRDE TRISO KAPLAMALI CANDU NÜKLEER YAKIT ATIKLARININ NÖTRONİK ANALİZİ
  Özet  PDF
 • Cilt 16, Sayı 3 (2013) - Makaleler
  AISI 1050 Çeliğinin Delinmesinde Kesme Parametrelerinin ve Kaplama Uygulamasının Dairesellikten Sapma (Ovalite) Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması
  Özet  PDFPoliteknik Dergisi © 2014

P-ISSN 1302-0900    E-ISSN 2147-9429