Yazar Detayları

AKAR, Neşet, Gazi Üniverisitesi, Teknoloji FakültesiMetaluji Malzeme Müh. Bölümü, Türkiye

  • Cilt 17, Sayı 2 (2014) - Makaleler
    Kokil Kalıba Dökülen Al-4,3cu Alaşımının Kritik Katı Oranı Faktörünün Kalıp Sıcaklığı Ve Tane Boyutuna Bağlı Olarak Modellenmesi, sayfa:83-89
    Özet  PDFPoliteknik Dergisi © 2014

P-ISSN 1302-0900    E-ISSN 2147-9429